Verdens mest moderne land, eller?

De siste fjorten dagene har vi igjen oppdaget hvordan det er å leve i verdens mest moderne land, Telenor X 2, T-banen (nesten som vanlig…) og Akershus universitetssykehus.

Konklusjon: vår infrastruktur er under enhver form av stabilitet! Og nå er det på tide å ta krafttak for å gjøre noe med det! I godt og vel tyve år har debatten pågått om høyhastighetstog og forbedringer av kollektivtrafikktilbudet. Skjer det noe? Ja, det gjør det, men det går altfor sakte. Og hvem er det som står ansvarlig for det? Selvsagt de som sitter med politisk ansvar. Hvor er gjennomføringsevnen, hvor er visjonene på hvordan vi skal løse norsk infrastruktur de nærmeste ti, tyve årene? Vi har altfor lenge hørt fra regjeringens sin side at det aldri har blitt bevilget mer penger enn nå. Hva hjelper det når utfallet er så katastrofalt som det faktisk er?

Samme sak gjelder for både Telenor-skandalen. Ja, jeg mener at man kan bruke såpass sterke ord. Alt færre bruker fasttelefon og alt mer blir mobilt. At da et av Norges største selskap som staten er hovedeier i, ikke har sikret seg bedre innen den digitale infrastrukturen er en svakhet. Det er her staten som hovedeier ta sitt ansvar, se til å sikre innbyggerne i dette landet har en infrastruktur vært navnet og legge fokus på utvikling og sikkerhet.

Konsekvensen av svak politisk styring viser at det som skjedde på Akershus Universitetssykehus også omhandler dette. Det må til et større ansvar fra offentlige myndigheter for å sikre velferden. Verdens antatt mest moderne land kan ikke være betjent å ha en slik infrastruktur, uansett om det omhandler vei, jernbane eller digitale veier. Alle deler er like viktige i 2011 og i årene som kommer. Derfor vil jeg at man tar krafttak og går fra ord til handling, kombinasjonen av å ikke ha dette på plass og en felles plan for utviklingen videre er både skremmende og ødeleggende for verdens mest moderne land!