#metoo

//Innlegg på NRK Ytring fra oss i Grønt Kvinnenettverk.

Tusenvis av kvinner har de siste dagene fortalt sin historie med emneknaggen «Jeg og» eller #MeToo. Ressurssenteret for overgrepsofre DIXI rapporterer om at overgrepsutsatte finner trøst og støtte i kampanjen. Også vi i Grønt Kvinnenettverk applauderer aksjonen og ressurspersonene bak den.

Samtidig er det voldsomt provoserende at det er nødvendig. Uutholdelig lenge har vi visst om at 10 prosent av kvinner i Norge har blitt voldtatt, og at halvparten av dem var under 18 år da det skjedde.

Altfor lenge har vi visst om at 25 prosent av kvinner i Norge har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. Politiet regner med at det er store mørketall i antallet som ikke anmelder voldtekt. Svært få anmeldelser fører til domfellelse. Nesten en tredel av dem som opplever overgrep forteller det aldri til noen.

#MeToo-aksjonen kan bidra til å snu på denne voldsomt usunne trenden. Enkelte (menn) har kritisert kvinner som har brukt emneknaggen for å ville tiltrekke seg en slags ufortjent oppmerksomhet og antyder at hele historien kanskje bare er fri fantasi. Noen har til og med startet mot-emneknaggen «not all men».

Dette er symptomatisk for hvor lite alvorlig samfunnet tar de overveldende tallene som vi har visst om så lenge. For mange er det et spark i fjeset når den aksjonen som utløses av desperasjonen over å ikke bli tatt på alvor i så mange år, skal avfeies som «oppmerksomhetssyke».

Blant de 25 prosent som opplever uønska seksuell oppmerksomhet er det svært få som får oppleve rettferdighet. Svært få kvinner blir medisinsk undersøkt etter voldtekt. Svært få anmeldelser fører til domfelling. Lovgivningen i Norge i dag er ikke god nok, og FN har kritisert Norge for å ha for svak lovgivning om voldtekt.

Det er ikke egentlig bare provoserende i hvor liten grad voldtekt blir prioritert politisk, det er nesten lammende, særlig med tanke på hvor mange tiltak som kan gjøres bare viljen er der. Grønt kvinnenettverk og Miljøpartiet de grønne har mange vedtatte tiltak for å begrense seksuelle overgrep.

Det er en skandale at Norge ikke har greid å gjøre mer for å hindre seksuelle overgrep.
Vi vil blant annet endre den juridiske definisjonen av voldtekt, slik at den omfatter seksuell omgang uten samtykke. Vi vil styrke undervisningen i seksualitet, grensesetting og normkritikk i grunnskolen og videregående skoler og i relevante profesjonsutdanninger. Vi vil bruke elektronisk lenke for domfelte for vold i nære og æresrelaterte forbrytelser, såkalt omvendt voldsalarm. Grønt Kvinnenettverk mener også at det bør settes av penger i statsbudsjettet til en nasjonal handlingsplan mot voldtekt.

I tillegg må justisministeren sørge for at den eksisterende lovgivningen håndheves. Selv om dagens lovgivning er for svak, vil det være et gigantisk skritt i riktig retning, bare å håndheve den lovgivningen som finnes. Det er en skandale at Norge ikke har greid å gjøre mer for å hindre seksuelle overgrep.

Like lenge som vi har visst om tallene for overgrep har vi visst om de gode tiltakene. De har bare ikke blitt gjennomført, og det er et spørsmål om å være villig til å prioritere.

Alle folkevalgte bør bruke en halvtime på å lese historier med emneknaggen #metoo i sosiale medier før de fortsetter arbeidet med sitt partis alternative statsbudsjett. Det er det minste man kan be om!