#metoo, del 2!

//Debattinnlegg i dagens Budstikka //

Overgrep. De siste ukene har tusenvis av kvinner fortalt sin historie om seksuelle overgrep med emneknaggen «Jeg og» eller #metoo

De siste ukene har tusenvis av kvinner fortalt sin historie om seksuelle overgrep med emneknaggen «Jeg og» eller #MeToo. Ressurssenteret for overgrepsofre DIXI rapporterer om at overgrepsutsatte i hele landet finner trøst og støtte i kampanjen. Jenter og kvinner i Asker og Bærum har både opplevd og kommentert dette. Derfor er dette en aksjon som alle lokale folkevalgte burde applaudere.

Denne kampanjen slik jeg ser det handler om maktmennesker som utnytter eller prøver å utnytte, sin posisjon som mulig profesjonell døråpner for unge mennesker til å oppnå seksuelle fordeler. Kvinner blir utsatt for sexpress på jobben, unge jenter blir sjikanert på skolene. Det må stanses!

#MeToo-aksjonen kan bidra til å snu på denne voldsomt usunne trenden. Enkelte menn har kritisert kvinner som har brukt emneknaggen for å ville tiltrekke seg en slags ufortjent oppmerksomhet og antyder at hele historien kanskje bare er fri fantasi.
Dette er symptomatisk for hvor lite alvorlig samfunnet tar de overveldende tallene som vi har visst om så lenge. For mange er det et spark i fjeset når den aksjonen som utløses av desperasjonen over å ikke bli tatt på alvor i mange år, skal avfeies som «oppmerksomhetssyke».

Derfor er det så viktig at alle folkevalgte bør bruke en halvtime på å lese historier med emneknaggen #metoo i sosiale medier før de fortsetter arbeidet med sitt partis budsjett.
I utgangspunkt handler dette om holdninger. Kan man som lokalpolitiker støtte opp om eks. helsesøstre på skolene, gi støtte til lokale kampanjer, samarbeide tettere med FAU – da kan man forhåpentligvis bidra til stanse en skremmende utvikling.
Uutholdelig lenge har vi visst om at 10 prosent av kvinner i Norge har blitt voldtatt, og at halvparten av dem var under 18 år da det skjedde. Det er altså jenter som går på videregående skoler i nabolaget!

Men, vi foreldre og pappaer har det største ansvaret. Vi må snakke med gutta om hva som er uakseptabelt – både i ord og i handling! Vi må gi støtte til jentene våre at det er riktig å stå opp imot uakseptabel atferd, både i ord og i handling!

Det må være et politisk mål for alle og enhver at stanse den skremmende utviklingen. Vi vet at 25 prosent av kvinner i Norge har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet og politiet regner med at det er store mørketall i antallet som ikke anmelder voldtekt. Svært få anmeldelser fører til domfellelse. Nesten en tredel av dem som opplever overgrep forteller det aldri til noen.

Derfor kan lokalpolitikere i Bærum og Asker sette av midler under budsjettarbeidet for å si ”nok er nok”. Det handler om atferd. Atferd begynner i ung alder. Vi vil styrke undervisningen i seksualitet, grensesetting og normkritikk i grunnskolen og videregående skoler. Ja, det koster penger, men vi må begynne med det. Nå!