Medie- og avishusenes 10 mest populære løgner!

Hmm, here we go again – writing in Norwegian… Anyway, this post is very much inspired/copied from the brilliant people at Mindpark, so the wrap-up is more a translation into Norwegian.

Judy Sims,from Toronto Canada, a very interesting professional have written a blogpost about Top 10 Lies Newspaper Execs are Telling Themselves, and here is the Norwegian wrap-up:

Løgn 1. Dette ordner vi selv med de ressurser som vi har internt.
Løgn 2: Våre selgere kan også selge online annonser.
Løgn 3: De som aggregerer (noen som har et bedre norsk ord), eks Google News, Kampanje, de tar død på vår forretning og konsept.
Løgn 4: Vi gjør oss selv eksklusive gjennom å lage betaltjenester.
Løgn 5: Ettersom våre lesere betalt for nyheter igår vil de gjøre det i fremtiden også
Løgn 6: Inntektene fra online er ikke tilstrekkelig for å betale våre tradisjonelle nyhetstjenester
Løgn 7: Det finnes ingen som kan overvåke og kommentere samfunnsdebatten (politikk,helse,sport, krim osv )som vi kan.
Løgn 8: Våre lesere er idioter, eller ihvertfall ikke særlig smarte…
Løgn 9: Demokratiet står og faller med oss!
Løgn 10: Vi kan så absolutt konkurrere med de beste digitale spillerne uten å delta aktivt i den digitale verden!

Min egen kommentar:
Judy Sims setter selvsagt ting på spissen for å skape debatt, men jeg mener at hun har mengder med poenger. Mange aktører i Norge gjør mye bra, men det er jo bare å se på resultatene til medie- og avishusene for å skjønne at det er ting som de bør ta inover seg. Om ikke annet håper jeg det kan skape debatt, for den er nyttig! Judy Sims siste setning bør man ta på ordet: “Stop that navel gazing and look around. You are outmatched.”