Listhaugs avgang

Listhaug går av, redder litt av stumpene på Solbergs regjeringsprosjekt. Da omtaler hun norsk politikk som en barnehage og at hun derfor må opptre som den voksne.
Dermed bruker hun anledningen til å én siste gang som statsråd bygge opp under hatet mot AP.
Hva er det med hun? Voksen? Hadde ikke hun lagt ut FB-innlegget så hadde ikke noe av dette skjedd, så enkelt.
En patetisk og trist periode i norsk politikk!