Juble over ny E18 – not!

//Debattinnlegg i Budstikka den 10.april.

E18-naboene på Strand jubler ikke over Ketil Solvik-Olsens uklare uttalelser om Nye E18. Det har de heller ingen grunn til. Statsråden prøvde å tøffe seg og skape inntrykk av at han nå bare presser igjennom hele E18. Det han i virkeligheten gjorde var å be om en ny plan som skal behandles i neste Stortingsperiode.

Kaoset rundt E18 og problemene for beboere på Strand skyldes at Høyre, Frp og regjeringen vil presse fram en utdatert og voldsomt dyr utbygging av E18. Å legge skylden for problemene på De Grønne er å forsøke å stikke av fra konsekvensene av sin egen politikk. Statsråden gjentar stadig: ”Det blir færre biler på veiene de neste 20 årene. Vår måte å transportere oss på kommer til å endres”. Alle, inklusive statsråden, vet at vi står foran en transportrevolusjon som stiller helt andre krav til infrastruktur enn det vi ser i dag. Å løse fremtidens transportutfordringer med gamle løsninger er virkelig å gå baklengs inn i fremtiden! De Grønne, Oslo og et stort mindretall i Akershus har hele tiden arbeidet for en mer framtidsrettet, mer effektiv, mindre ødeleggende og vesentlig billigere løsning for E18 og kollektiv- og sykkeltrafikken der. MDG vil ikke flå folk med skyhøye bompenger, og ikke ødelegge hus på Strand. Med den utbyggingen som nå også regjeringen ivrer for kan Bærum se langt etter den klimakloke kommunen som ordføreren så ivrig kjemper for!

Få har nok fått med seg hva statsråden sa og ikke sa om NTP. Det som er sikkert er at han veldig gjerne vil bygge Høviktunnelen. Det ønsker han til tross for at NTP bekrefter at løsningen legger til rette for mer privatbilisme og har negativ samfunnsnytte.

Verre er det at regjeringens løsning ikke er en løsning på noe som helst. Statsråden vil i god FrP-ånd diktere sin fagetat (Statens Vegvesen, SVV) vedrørende gjennomføringsstrategien for E18-prosjektet. Han krever at SVV skal konkludere å bygge Høviktunnelen umiddelbart etter at Gjønnestunnelen er ferdig løser problemer. Hvilke problemer da, minister?

Det er tidsgapet mellom ferdigstillingene av Gjønnestunnelen og Høviktunnelen som skaper behov for dyre og dårlige mellomløsninger på Strand. Det finnes ikke finnes penger til å bygge Høviktunnelen før om 10-15 år. At Akershus presset Gjønnestunnelen inn i Fase 1, og at partene godtok det basert på alt for dårlige faglig råd fra SVV, bør alle kritiseres for. Men statsrådens overkjøring av lokaldemokratiet løser ikke det problemet hans egne forhandlere fra SVV var med å skape.
Hva tror Høyre og FrP vil skje når Gjønnestunnelen er ferdig og Høviktunnelen påbegynnes? Da blir det behov for de samme mellomløsningene på Strand som beboerne i området rimeligvis fortviler over. Alternativet er at Gjønnestunnelen står ubenyttet i 5 år inntil Høviktunnelen ferdigstilles. Det ville vært en skandale. Men det er dette statsråden legger opp til. Det finnes nemlig ikke penger hverken i NTP eller i Oslopakke 3 til å bygge Høviktunnelen nå. Vil statsråden og det politiske flertallet i Bærum innse og innrømme det, eller vil de fortsette å forklare sine egne dårlige løsninger med at det er MDG som er problemet?

Hvis Høyre og statsråden får det som de vil kan E18-bilister glede seg til tidenes bompengefest. Et raskt overslag tilsier at Bærums E18-bilister må ut med 30 000 kr årlig i bompenger. God fornøyelse, hilsen FrP og Høyre. At både lokal- og fylkespolitikere som er på lag med Frp ligger lavt og uttaler seg med små bokstaver i denne situasjonen har vi forståelse for. Det er av sine egne man skal ha det.