Valgkomiteens innstilling til Landsmøtet i Bergen

Valgkomiteen i Miljøpartiet De Grønne har til landsmøtet i Bergen, 14-15 april, fremmet følgende forslag til landsstyre.
Dessuten har valgkomiteen holdt seg orientert om strukturdiskusjonene i arbeidsutvalget og landsstyret, slik som forslaget nå foreligger.

Allment kan man si at Miljøpartiet De Grønne har begynt å komme opp på et nivå hvor det er nok av meget dyktige, kompetente kandidater.

Med dagens struktur foreslås følgende tillitsvalgte:

Arbeidsutvalget
Talsperson: Hanna E. Marcussen, Oslo
Talsperson: Harald Nissen, Oslo
Partisekretær: Mikkel Storm Glomstein, Oslo
AU-medlem: Une Aina Bastholm, Oslo
AU-medlem: Lars Gaupset, Oslo

Landsstyret, 3 direktevalgte medlemmer:
Hilde Lengali, Buskerud
Hilde Opoku, Sør Trøndelag
Tore Bergum, Hordaland

Varamedlemmer, 7 personer i prioritert rekkefølge (8 kandidater)
1. Knut F. Qvigstad, Oslo
2. Hilde Opoku, Sør-Trøndelag
3. John Hille, Nord-Trøndelag
4. Nikki Schei, Akershus
5. Elisabeth Ottestad, Rogaland
6. Sindre Buchanan, Oslo
7. Ingebjørg Øveraasen, Sør-Trøndelag
8. Elsa-Britt Enger, Oslo

Internasjonal kontakt
Trude Blomsteh Thy, Akershus

Varamedlem, internasjonal kontakt
1. Bente Bakke, Akershus
2. Shoaib Sultan, Oslo

Forutsatt at Landsmøtet velger en ny struktur med Sentralstyre (6 direktevalgte) foreslås følgende:

På de første fire plassene, i alfabetisk rekkefølge:
Tore Bergum, Hordaland
Une Bastholm, Oslo
Lars Gaupset, Oslo
Hilde Lengali, Buskerud

De to siste direktevalgte plassene og de to øverste varaplassene, i alfabetisk rekkefølge:
Sindre Buchanan, Oslo
Nikki Schei, Akershus
Klaus Stafto, Sør-Trøndelag
Knut F. Qvigstad, Oslo

Til de tre øvrige varaplassene (4 kandidater, 3 plasser i prioritert rekkefølge)
Hilde Opoku, Sør-Trøndelag
John Hille, Nord-Trøndelag
Elisabeth Ottestad, Rogaland
Elsa-Britt Enger, Oslo