Høyre svikter miljø og klima!

Pressemelding fra MDG idag fra noen av oss som har forlatt Høyre – og grunnen til det:

Tre tidligere Høyre-politikere går hardt ut mot Høyre i forkant av helgas landsmøte. De mener partiet står for en politikk som bidrar til farlige klimaendringer og en ødeleggende overoppheting av norsk økonomi.

De tre tidligere Høyre-politikerne Bente Bakke, Nikki Schei og Svein Hammer var sist helg samlet på Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i Oslo. De tar nå et oppgjør med sitt tidligere parti, som de mener henger igjen i foreldede strukturer. Politikken innebærer et farvel til verdikonservatismen og er et knefall for fossilindustriens råkjør mot klima og miljø, mener de tre.

– Erna Solbergs slagord «Norge trenger nye ideer og bedre løsninger» er direkte pinlig. Sannheten er at Høyre er tilbakeskuende og har mistet all fremtidsrettet nærings- og miljøpolitisk teft. Høyres økonomiske politikk er tuftet på et fortsatt skyhøyt utvinningstempo i oljeindustrien. Dette ødelegger for fastlandsindustrien, og særlig den fornybare, grønne, som våre barn skal leve av, sier Høyres tidligere miljøpolitiske talskvinne, Bente Bakke.

Bakke ble sist helg valgt inn i De Grønnes sentralstyre, og uttalte i den forbindelse om sitt gamle parti at «Høyre er gjennomsyret av grådighet». Hun får støtte av Nikki Schei, tidligere Høyrepolitiker i Oslo og leder av Miljøpartiet De Grønne i Akershus:

– Fastlandsøkonomien sliter allerede tungt på grunn av det unaturlig høye lønns- og investeringsnivået i oljesektoren. Høyres politikk fører til en ytterligere overoppheting som er svært usunn. Vi trenger i stedet incitamentsordninger for små- og mellomstore bedrifter slik at det finnes alternativer til olje- og gassindustrien som nå tar all kapital og arbeidskraft, sier Schei. Nikki Schei Landsmøte 2013

Svein Hammer, tidligere lokalpolitiker for Høyre og politisk nestleder for De Grønne i Sør-Trøndelag, sier:

Høyres energi- og økonomiske politikk står i direkte konflikt med FNs klimapanels vitenskapelige grunnlag. Høyre velger å se helt bort fra de enorme miljømessige, sosiale og økonomiske konsekvensene på sikt, både her hjemme og globalt, av en fortsatt ensidig satsning på fossile ressurser.

De tre advarer mot en utvikling der Norge blir stadig mer fossilavhengig, mens resten av verden starter utfasingen av fossil energi.

Høyre legger opp til en politikk som vil bidra til en ytterligere ensretting av norsk næringsliv, noe som svekker konkurranseevnen, mangfoldet og innovasjonsevnen. Hvis Høyre i stedet tør å sette bremser på oljeindustrien, vil dette bedre konkurranseevnen for eksportnæringene og frigjøre både økonomiske og menneskelige ressurser som trengs for å skape et mangfoldig og fremtidsrettet næringsliv i Norge, sier de tre tidligere høyrepolitikerne, som nå representerer Miljøpartiet De Grønne.

Trackbacks