Funksjonshemmede

Rådgivningsgruppen i Bærum har laget en lett lest brosjyre.
I brosjyren svarer alle de politiske partiene i Bærum på spørsmål om temaene hjem, arbeid og fritid / kultur.
Du kan laste ned hele brosjyren her Du kan også se svarene på video og det gjør du her

Dette er svarene fra oss i MDG, og de er uthevet i fet skrift.
Spørsmålene kommer i samme rekkefølge som i brosjyren:

Hjem
Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få bestemme hvor vi vil bo
og hvem vi skal bo sammen med?

Vi vil ta utgangspunkt i den enkeltes behov
og lovfeste disse rettighetene
og tilrettelegging ved bygging av boliger.
Hvem man bor sammen med er privat og ikke et offentlig ansvar.
Rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse.

Hvor mange mennesker med nedsatt funksjonsevne
skal måtte bo i samme bo-tilbud?

Vi må ta i utgangspunkt i den enkeltes behov
og se på dette i hvert enkelt tilfelle,
slik at man tilpasser det mest mulig.

Vi opplever ofte at vi ikke får den hjelpen vi trenger.
Vi opplever ofte at vi ikke får den transporten vi trenger.
Hva vil ditt parti gjøre med det?
Vi vil gjøre ordningen med arbeids- og utdanningsreiser
til et fast tilbud
VI vil se på pengene til tilrettelagt transport for funksjonshemmede
og gjøre regelverket enklere.

Hvorfor får vi ikke vanlige jobber?
Arbeidsgivere forstår ofte ikke hvor mye
funksjonshemmede kan gjøre og gi.
Vi vil gjennomføre holdnings-kampanjer for å vise dette
i samarbeid med arbeidsgiver-organisasjoner.

Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få vanlige jobber?
Vurdere bonus-ordninger
for de som skaffer arbeid til funksjonshemmede.
“Øremerke”/lage stillinger for funksjonshemmede
med riktig kompetanse i offentlig sektor.

Vi har 23 kroner i timen, synes dere at det er god nok betaling?
Nei, selvsagt ikke.

Vi vil ha lønn og ikke trygd.
Hva mener ditt parti?
Styrke Arbeidslivssentrene i NAV
slik at brukere raskt får avklart arbeids-evne
og bistands-behov.

Fritid / Kultur
Hvordan vil ditt parti legge til rette for større valgfrihet
når det gjelder ferie og fritids-tilbud?
Mange opplever at ferien blir 4 ganger dyrere enn for andre,
fordi vi må betale for ledsager.
Lage en forsøksordning med driftsstøtte
til de som tilbyr et utvidet tilbud
for de med særskilte behov.