Forskjeller

Vi er inne i uken for feiring av grunnloven. 200 år siden det ble skrevet en temmelig moderne grunnlov av herrene på Eidsvoll. Den alltid lysende kommentatoren i Dagsavisen, Hege Ulstein, skrev om 200-åringen som klatret ut av vinduet og forsvant. Igår, den 13. juni, vedtok Stortinget endringer i grunnloven som omhandlet menneskerettigheter. Alt høytidelig og viktig sett opp mot demokratibegrepet i vårt lille land.
Om 11 dager skal det holdes EU-valg rundt omkring i Europa. Uhyre viktig for både demokrati, deltakelse og annet berører oss som felles europeere. Regjeringer rundt omkring i Europa er bekymret for valgdeltakelsen, ikke minst i våre nordiske naboland.
Danskene tar det kanskje lengst – denne reklamen for å få yngre til å stemme har altså avsender Folketinget! Innholdet er utrolig viktig – bruk stemmeretten din, men utformingen av budskapet..
Jeg tenker på hva som skjer i lille Norge og høytideligheten denne uken – sett mot “formspråket” som danskene har. Til og med jeg synes den bommer helt – og reklamen er nå trukket tilbake.