Idrett og folkehelse

Gode muligheter for mosjon og friluftsliv bedrer folkehelsen. Kommunen skal arbeide aktivt for å bedre folkehelsen. Et bredt utvalg av muligheter innenfor idretten er viktig for at alle skal kunne finne en form for mosjon som passer best for dem selv. Det er viktig at det finnes gode forutsetninger for både etablerte idretter med mange utøvere og idretter som har færre utøvere, mosjon og lek. Det skal være gode muligheter for mosjon og friluftsliv i alle deler av kommunen. Alle kommunens innbyggere skal oppmuntres
til å bevege seg og mosjonere i hverdagen. På samme måte som man gjør i Oslo mener jeg det er helt nødvendig med samme tiltak i Akershus og Bærum.

Kommunen skal stimulere ”familieidretter” med sjenerøse grupperabatter, samt jobbe for at flere idrettsanlegg
kan brukes av idrettsinteresserte uten at de må være med i en forening. Alle skal ha mulighet for å drive med idrett, uavhengig av økonomi og hvor man bor i kommunen.

Idrettsbevegelsen er med på å påvirke barn og unges holdninger. Bidrag skal derfor gis til de foreninger som
arbeider aktivt mot diskriminering. Bidragene skal ikke kunne brukes til å aktivt fremme tidlig elitesatsing, da det ikke finnes noen indikasjoner på at det har noen virkning. Det er neste motsatt, jo fler unge som kan være en del av idretten under lenger tid, jo bedre grunnlag legges for folkehelsen på sikt.

Derfor vil jeg og vi i De Grønne jobbe for:
• Gi muligheten for fysisk aktivitet i trygge omgivelser
• Arbeide for små lokale anlegg, siden det gir best effekt på folkehelsen.
• Senke terskelen for å delta i idrett.
• At offentlige grønne lunger skal sikre muligheten for fysisk aktivitet og lek.
• Ha økt deling og gjenbruk av sportsutstyr.
• Få inn idrett og fysisk aktivitet i skolen i mye større omfatting.
• Legge vekt på forebygging av overvekt og livsstilssykdommer.