Facebook på jobben – hvorfor?

Dette innlegg fikk bli på norsk, ville skrive den fort på en mandag formiddag….

Facebook i Norge er idag større enn noensinne og debatten går høy om verdien av den, særlig på arbeidsplassen. Det store spørsmålet er, skal Facebook tillates på jobben? Og, som vanlig, debatten slutter med at parterne har hvert sitt ståsted – ja eller nei, og når debatten er over har absolutt ingenting blitt endret, begge parter har ikke tilført noen ting mer enn sementert sine meninger.
Dette er fire argumenter til hvorfor bedrifter, ikke bare bør – uten også oppfordre, ansatte til å bruke sosiale medier og Facebook mer hyppig!

1. Arbeidsoppgavene utvikles
Ja, så enkelt er det faktisk. Våre arbeidsoppgaver blir mer og mer komplekse for hvert år. Vi jobber etter uttrykket ‘multitasking’ – mange oppgaver som skal løses samtidlig. Hvis du ser på stillingsannonsene idag, så vises dette med all tydelighet.
Når arbeidsoppgavene blir mer komplekse trenger vi også mer avanserte verktøy for vår kommunikasjon, for å kunne utføre våre oppgaver på en tilfredsstillende måte.

2. Få ihop arbeid og privatliv.
Er for mange en vanskelig oppgave. Men folk prøver virkelig! De gjør nesten alt for yte maksimalt på jobben og stresser rundt for å klare det. Omtrent hver gang som jeg har en telefonsamtale og spør hvordan det går, er svaret i 95 % av tilfellene: fryktelig mye å gjøre…
Er du selv sjef? Se på dine ansatte. De trenger et effektivt og raskt kommunikasjonsverktøy for å få livet til å henge sammen. Mest sannsynlig trenger vi dette effektive verktøyet hver dag, ettersom dagens samfunn er blitt slikt – vi har alle bidratt til å bygge det slik. Jo enklere vi er tillat til å håndtere tidsklemma, jo mer tid og energi får vi til å levere godt på jobben! Ikke minst kan dette være en bidrag til dagens diskusjoner om sykemeldinger, tidspress osv.

3. Ansatte trenger et bra søkeverktøy.
På hvilke arbeidsplasser er det godtatt at Google er blokkert? Sannsynligvis en absolutt mindretall håper jeg virkelig!
Hva blir da konklusjon når realtidsweb altmer blir søkeverktøyet? Den siste tidens forsinkelser med tog, t-bane, busser osv er gode eksempler på dette. Google kan ikke ikke svare deg på hva som skjer med offentlig kommunikasjon akkurat nå. Facebook og Twitter som kommunikasjonsmiddel kan!
Dette er da selvsagt en av anledningene til at Google nå med sin tjeneste Buzz gjør absolutt alt for å trekke inn realtidsøk til sitt sine vanlige søkeresultat. (Spørsmålet blir jo da prinsipiell: er det ok for din arbeidsgiver at du bruker Google til å søke i real tid, men ikke godtatt til å gå direkte til kilden, som eks. Facebook og Twitter?)

4. Sosiale medier er de nye mediekanalene.
Tidligere har tradisjonelle medier vært de som formidlet nyheter. Dyktige redaktører har etter eget hode prioritert hva jeg som bruker skal få tilgang på og lagt ut som toppnyheter. (En arbeidsmetode som har hatt sine problem…)
Nå vokser de sosiale medienes betydning som nyhetskilde. Det betyr at vår kunnskap om verden rundt oss i alt større omfattning kommer å formidles av de kanaler som vi selv ønsker (eksempelvis våre venner og kontaktnett). Redaksjonene kommer fortsatt til å produsere materiale, men det vi ønsker å lese/se/høre kommer å filtreres av våre venner/bekjente.
Konklusjon er at de ansatte faktisk blir klokere, mer oppdatert og bedre på sine jobb hvis de får tilgang på relevant informasjon og viktige nyheter fra de kanalene som kommuniserer direkte med brukerne.

Finnes det da ingen problemer med denne utviklingen?
Selvsagt mengder! Denne måten og informasjonskulturen er såpass ny at vi fortsatt ikke har lært oss hvordan vi skal leve med den. Vi er ikke helt sikre på hvordan vi skal forholde oss til forandringen som skjer, mer enn at vi må er helt sikre på hvordan vi forholder oss til den. Vi tegner om kartet i realtid – samtidig som vi prøver å holde oss til den veien som vi har vært vant til i alle år. Derfor kommer vi til å gå oss vill inimellom, samtidig som vi bare er nødt til å gjøre det beste ut av situasjonen. En god start er kanskje å tørre stole litt mer på hverandre. De bedrifter og organisasjoner som tror at de ansatte prøver å snike seg unna så ofte som mulig for at man bruker Facebook, de har helt andre problem å slite med enn å si at Facebook er tidstyven!