Et grønnere Bærum

Bærum har fått sitt budsjett for 2018. Årets budsjettbehandling klarte ikke å pirre Budstikkas utsendte som valgte å rapportere bare om forslag som ikke ble fremmet og hvem som snakket mest. Vi politikere må altså bli flinkere til å synliggjøre våre ulike ideer om hvordan vi vil utvikle Bærum til det beste lokalsamfunnet i Norge, og for Norge.

Miljøpartiet De Grønne fremmet i vårt budsjettforslag tiltak for et grønnere og varmere Bærum for drøye 450 millioner over en fire-års periode. MDGs alternativ hadde fire hovedsatsinger.
1. Storstilt satsing på sykkel og billigere kollektivreiser.
76 millioner ønsket vi å bruke over de neste fire årene for å få Bærum til å bli en virkelig sykkelkommune. Dette finansierer tiltakene i den sykkelstrategien mange nå snakker pent om. Nye sykkelveier, sykkelhotell og en elbysykkelordning valgte vi å prioritere i år. Vi la også inn 100 millioner for å få dramatisk billigere kollektivtrafikk. Ingen andre partier viste politisk vilje til å skape den klimakloke kommunen vi har hørt mye om de siste årene. Det ble veldig rart når Venstre i siste liten fremmer et alternativt forslag om billigere kollektivtrafikk når de kunne valgt å støtte vårt. Særlig når man velger å bruke mindre penger enn oss i MDG.

2. MDG ønsker et bedre barnehage- og skoletilbud. Flere vaktmestere på skolene for å bidra til løpende vedlikehold. Flere helsesøstre på skolene for å stanse utviklingen av press og psykisk uhelse blant ungdommer er andre konkrete tiltak fra MDG. Vi ønsker i tillegg flere voksne i barnehagene for at barna våre skal bli sett og hørt. Forebyggende tiltak mener vi i MDG er en klokere måte å møte utfordringer på, enn bare å reparere når skaden allerede har skjedd.

3. MDG satser på frivilligheten. Vi foreslo bl.a. økt støtte til Bærum Friluftsråd. En frivillig organisasjon som jobber for å ivareta natur- og friluftsliv med tilsammen 17 000 medlemmer trenger noen driftsmidler. Vi synes at det er en selvfølge at natur- og friluftsliv skal likestilles med idretten. Begge disse rådene gjør mye for det frivillige Bærum.

4. Helhjertet klimasatsing. Vi foreslo en rekke konkrete tiltak som gjør det mulig å komme videre med en klima-og miljøsatsing i 2018, uten å få gehør. Solceller på kommunale tak er enkelt, effektivt og lønnsomt. Fordi Bærum er avhengig av rask elektrifisering av bilparken for å nå sine klimamål mener vi det er riktig å øke støtten til ladepunkter der folk bor. Ikke engang innføring av klimabudsjett og klimaregnskap, noe vi fått gjennomslag for i Akershus fylkesting, kunne Høyre, FrP og KrF være med på.

Vi er selvsagt glad for at noen av våre saker ble vedtatt av kommunestyret. Opprettelse av en miljø- og klimapris i Bærum ble vedtatt. Den skal gå til en innbygger, organisasjon eller bedrift som bidrar til å minke utslippene av klimagasser. Endring inspirerer og alle bidrag monner. Forbildene fortjener en skikkelig klapp på skulderen og vi er stolte over at kommunestyret delte den tankegangen. Videre skal det lages en informasjonsfilm om kildesortering, slik at alle Bærums innbyggere skal se at kildesortering skaper en renere kommune.

Alle MDGs forslag handler om å gjøre det enkelt å kunne gjøre kloke valg. Billigere kollektivtransport, Bærum som en sone i Rutersystemet, gjøre det enklere for deg som vil sykle og være sikker på at barna våre får de beste forutsetningene i barnehagen og skolene, det er positive tiltak fra et grønt parti. Vi i MDG er overbevist om at slike forslag trekker Bærum i en grønnere retning. Og det har vi tenkt å fortsette med i årene som kommer!