Elbilens utslipp ??

Under de siste årene har elbilers klimapåvirkning vært hardt debattert. Jeg og mange med meg har fått høre fra kritikere at produksjon av bilenes batteri er en prosess som er så energi- och ressurskrevende at den tar rotta på klimaeffektene. viser at en europeisk elbil i snitt slipper ut 50 % mindre veksthusgasser enn en dieselbil, også hvis om man tar med hele livssyklusen.
Studien er laget av forskere på det belgiska Vrije-universitet, på oppdrag av tenketanken Transport & Environment. Den viser også at de elbiler som drives på “kull energi” slipper ut mindre veksthusgasser enn en dieselbil. Som eksempel tar studien opp Polen, et land hvor en stor del av energien kommer fra kull. Til tross for dette har de polske elbilene 25 % lavere utslipp enn dieselbiler, også når man regner på hele livssyklusen, fra batteri produksjon til bilenes totale energiforbruk. I Sverige, er forskjellen på totale utslipp mellom en dieselbil og en elbil 85 prosent!
Forskerne mener at når andelen fornybar el øker så kommer også utslippene fra batteri produksjon minke. Samtidig peker de på at sjeldne mineraler som brukes ved batteri produksjon er et problem som ikke får undervurderes eller glemmes bort.