Politikk og ekstremværet

Jens Stoltenberg uttalte på Debatten på NRK torsdag 23. mai at “det ligger utenfor vår kompetanse å hindre flom”. Det er en uholdbar ansvarsfraskrivelse.

7. mai i år la regjeringen fram stortingsmeldingen ”Klimatilpasning i Norge”. Den pekte blant annet på at nedbøren i Norge har økt med 20 prosent de siste hundre årene, noe som fører til flere flomkatastrofer. Tre uker senere har store nedbørsmengder og rask vårsmelting skapt en såkalt tiårsflom i flere områder på Østlandet. Ekstremflom var det også i 2010 og 2011, og nedbørsrekorder har blitt brutt flere ganger de siste tiårene. Jens Stoltenberg har rett når han sier at det er naturen som fører til flom. Men når dette skjer stadig oftere, er det fordi vi mennesker endrer klimaet på jorden. Det er vi som har skapt klimaendringene, og vi som har ansvar for å forhindre at de løper løpsk.Ekstremvær

Flommen i Gudbrandsdalen førte til at flere hundre mennesker ble evakuert. Heldigvis lever vi i et av verdens rikeste land, hvor vi kan ta vare på flomofrene. Ikke alle er så heldige. På verdensbasis antar Flyktningehjelpen at rundt 20 millioner mennesker er drevet på flukt som følge av ekstremvær. Mange av disse er svært fattige, og får lite hjelp etter at katastrofen har rammet. Været oppfører seg akkurat slik klimaforskerne har forutsett. Det er opp til oss å bestemme oss for når vi har fått nok.

Verdens nasjoner har blitt enige om at temperaturen ikke skal stige mer enn to grader. I følge fremstående klimaforskere vil dette føre til at flere nasjoner vil ligge under vann ved slutten at dette århundret. Øker vi temperaturen mer enn to grader advares det mot dramatiske endringer i det miljøet og klimaet vår sivilisasjon er tilpasset. Dette er sterke ord fra forskere. Dette er enda sterkere ord når vi vet at vi allerede har funnet fem ganger mer olje, kull og gass enn vi kan forbrenne om vi ikke skal gå over to grader.

Noen er nødt til å la sine oljefunn ligge. Dagens stortingspartier tar ikke dette innover seg. Selv Lofoten, vårt mest verdifulle område, vil de fleste åpne. Hvor er det da vi ikke skal bore? Politikken som både Arbeiderpartiet og Høyre fører vil mest sannsynlig gi oss mer ekstremvær, og flere slike flommer som vi har sett den siste tiden. Derfor må vi, som et rikt land, gå foran og si at nok er nok. Norge har de menneskelige og økonomiske ressursene til å vende blikket vekk fra fossil energi, over til fornybar energi og grønn industri. De Grønne er det eneste partiet som har et program med klare svar på de store utfordringene vi står overfor. Vi ønsker en nedtrapping av petroleumsvirksomheten og vi vil legge om til et mer bærekraftig og robust samfunn som ikke bidrar til klimaendringer, og som er godt rustet til å møte de endringene som er uunngåelige.