Digital strategi

Disruptive Media i Sverige skriver mye bra. Idag kom de med fem spørsmål som alle bedrifter bør stille seg, sett i forhold til sin digitale strategi.
Jeg har tatt meg friheten å oversette den til norsk:
———————————————————————————————————————-
Gjør et tankeeksperiment med din virksomhet. Hvordan skulle det forandre virksomheten hvis:

… dere får ikke bruke papir. Ikke noen arkiv eller permer. Ikke noen trykte bøker eller referanseverk. Ingen utskrifter. Ikke noe brev.
… dere får ikke bruke annonsering av noe slag.
… dere får ikke bruke telefon for vanlige samtaler.
… dere får ikke bruke epost innen virksomheten.
… dere skal ha 50-90 prosent av salget (eller ærendhåndteringen hvis dere er en offentlig myndighet) via internet. Hvordan tilpasser dere produktene og tjenestene slik at de er lett forstålige i den kanalen?
… dere står foran det faktum at minimum 40 prosent av de ansatte skal i gå i pensjon innen fem år og erstattes med nye unge talenter som er vokst opp med Mac, sosiale medier og MSN. Hvordan får dere de til å velge dere som arbeidsgiver?
… deres skal være igang med den kontorsbaserte virksomheten innen tre timer, til tross for at alle datamaskiner er blitt stjålne eller kontoret har brent opp.

De svar du og dere får frem er begynnelsen på den forandring dere trenger å gjøre for å fortsatt være relevante om fem år!
Eller??

Her er linkentil den originale teksten