Lovforslaget om bruken av cookies

Den siste uken har endelig bransjen begynt å skjønne hva EU-direktivet (som f.ø. ble presentert av en av IAB’s jurister ved en INMA-konferanse i Berlin) handler om.
Øyvind Solstad, fra Carat uttalte seg om dette på INMA’s nettsted, sammen med Åsta Braathen fra IUM. Jeg deler selvsagt begges oppfatning. Det er et meget hardt slag mot hele nettbransjen som sådan, hvis ikke de norske lovforslaget tar innover seg de endringer og kommentarer som en samlet bransje sier.
Sammenfatning av forslaget, som jeg har tatt fra E24, ser slik ut: Nye lovforslaget ute på høring .

Det som jeg derimot reagerer på er at ingen har bedrevet en kampanje for å endre forslaget før nå! Nettbransjen i Norge har så mange mennesker som uttaler seg om det meste – men det er ikke før nå som man reagerer. Dette handler om, hvis man strekker det langt, hele eksistens grunnlaget for den enkelte bedrift, og at man da, både de interesseorganisasjoner og profilerte selskaper som jobber med digitale løsninger, har sovet så pass i timen, mener jeg er et virkelig svakhetstegn! Forskriften har vært ute på høring siden ifjor sommer, og det er lovlig sent å våkne nå!

Jeg håper nå for fremtiden at nettbransjen, interesseorganisasjoner, bedrifter og personer tar dette innover seg, begynner å jobbe mye mye mer med klassisk lobbyvirksomhet – tross alt er nettbransjen (igjen, hvis man strekker det i det vide og brede), en bransje i vekst, med mange tusen ansatte og mange milliarder i omsetning. Å bruke et halvt år på å våkne for et lovforslag som påvirker alt og alle, det håper jeg ikke skjer igjen!