Black Friday, en sorgens dag!

Fredag den 29. November er det en ny høytidsdag. Black Friday blir feiret over hele verden. En ny dag for å feire bruk av penger. Tenk det, en ny global dag for å feire at vi skal handle mer. En høytidsdag, ivrig påheiet av media som finner forskjellige vinklinger rundt hvordan man skal finne det beste tilbudet. Og hvis jeg et stakkars sekund skal være konsument så blir jeg skikkelig sur. Hva er poenget med avslag en uke i forveien med 20 -30 %? Det er jo akkurat som vanlig hvis man er medlem i en kundeklubb, og det er de fleste nordmenn. Hele poenget med denne festen er jo å en gang i året henge på døren kl. 06.00 og kjøpe brutalt billige varer som er satt ned med 90 %. Det et Black Friday. At detaljhandelen frister oss med 20-30 % på utvalgte varer er ikke noe annet enn lureri!

Men allikevel går Ola Nordmann fullstendig bananas. Hvorfor? Rasende dyktige markedsfolk, ivrig heiet på av media, får oss å kjøpe enda mere ting for å fylle opp allerede fulle klesskap og kjellerboder. Samtidig lever vi i en tid full av dramatiske klimaendringer, hav fulle av plast og søppel som vi ikke lenger kan sende til Tyskland eller Sørøst Asia. Derfor er det naturlig og riktig at denne dagen har sorgens farge!

Man kan tro det eller ikke, men den konsumpsjon som pågår i den rike verden
blir faktisk en trussel mot våre liv. Skogbrannene i Australia som brannmannskapet akkurat har fått kontroll over de siste ukene, og som sies er de verste noensinne, er bare det siste forferdelige eksemplet. Borgermesteren Carol Sparks som bor i området i New South Wales, og som fikk sitt eget hus brent ned, sier ”tørke og mangelen på regn som er direkte årsaker av klimaendringene”. Det bare bekrefter hva forskerne peker på av utvikling. Altfor mye peker på at denne ekstreme tilstanden er det nye normale.

I Venezia et det stadige oversvømmelser, for 14 dager siden steg det til rekordhøye nivåer. Hele denne verdensarv risikerer å synke når fremtidige ekstremvær og økende havnivåer spiser opp hus og kirker fra middelalderen, centimeter for centimeter.

Klimaendringene er her og nå. Skal vi ha den minste mulighet å bremse de må alle utslipp minke, det er helt nødvendig!

Kloden forteller nesten daglig hvordan ille tilstanden er, samtidig som milliarder brukes på å rette oppmerksomheten andre steder. Kjøp deg lykkelig! Demp uroen med et skikkelig bra tilbud på en sort og depressiv fredag. Gang på gang møtes vi av budskapet at vi mennesker hovedsakelig er konsumenter. Som om det er vår viktigste rolle på denne jordklode. Men ikke noe kan være mer feil!
La denne sorte dag bli starten på endringen! Det er din og min viktigste rolle!