Ikke øk billettprisene i Akershus!

Med den storstilte satsingen som byråden i Oslo nå gjør for å holde prisene på kollektivtrafikk nede, håper jeg og Bærum MDG at andre Akershus politikere tar opp hansken og dropper den planlagte prisøkningen.
Vi inne i en prosess i Bærum med å vedta en klimaplan frem mot 2030. Vi vet at transportsektoren står for det aller meste av utslipp i vår kommune. Derfor er dette et særdeles velkomment bidrag til et mer klimavennlig Bærum og Akershus. Ruter har anslått en 10 % økning av prisene skulle gi 5 millioner færre reiser i hele Akershus. Det er en politikk som er totalt motsatt av de felles politiske målene, med færre som bruker bil og fler over på kollektivtransport og sykkel.
I MDG håper vi særdeles at Høyre og AP jobber med å påvirke sine fylkestingsgrupper. Er det noe vi ikke trenger i Bærum er det mer biltrafikk og økte utslipp.
Det finnes økonomiske midler å hente ut, bl.a. ved å ta overskuddet fra Ruter på 180 millioner til dette. Skal vi bruke overskudd fra Ruter til noe så er det å holde takstene nede.