Bevar Tanumplatået

Tanumplatået er et sammenhengende kulturlandskapsområde fra Tanum til Skuibakken og er unikt i nasjonal sammenheng. Der ligger fornminnene tett i tett: Gravhauger, oldtidsveier, spor etter tidlig jordbruk – og middelalderkirken fra 1100-tallet.

Dette er Bærums historiebok. Her kan du følge forfedrenes levemåte gjennom flere tusen år.

Når nå Høyre og FrP i kommunestyret prøver å bygge stier, som ingen trenger for de finnes der allerede, er det slik jeg ser det – nok et forsøk på å rasere noe helt unikt! Derfor sier jeg og MDG NEI! Bevar!