Bærum sykehus må styrkes

Hver dag jobber De Grønne for et samfunn folk blir friskere av å leve i. Gode sosiale forhold, sunn samferdsel, lite miljøgifter, rik tilgang til natur og kultur og framtidstro er vesentlig for en god folkehelse.
Mye kan forebygges, men sykdom og ulykker er en del av livet. Når behovet for hjelp oppstår er det avgjørende med trygghet for god og kvalifisert hjelp raskt. Derfor vil De Grønne beholde og utvikle Bærum sykehus som primærsykehus for Bærums innbyggere.

Det er evig dragkamp om hvordan spesialisthelsetjenesten skal organiseres og hvor ulike funksjoner skal tilbys. Nærhet betyr trygghet, mens sentralisering betyr maksimal oppbygging av kompetanse og erfaring. Vi ønsker oss begge deler. Vi ønsker oss kort vei til fødestuen, men trygghet for at spesialistene står klare når fødselen blir komplisert og kritisk. Vi har ikke noe imot å ta en tur med tog, buss eller bil til planlagt behandling og oppfølging, men vi vil ha kortest mulig vei til kvalifisert hjelp når vi utsettes for ulykker og akutte situasjoner. Derfor må helsetilbudet balanseres med kløkt og innsikt, og i disse vurderingene må nærhet og trygghet ha stor vekt.
I Bærum bor det nesten 130.000 innbyggere i et meget trafikktett område. Vi har åpenbart behov for et primærsykehus med mange funksjoner og høy kvalitet. For store deler av nye Asker, med sine 93.000 innbyggere, er det mye enklere å ta seg til Bærum Sykehus enn til Drammen. Derfor mener vi i MDG at med nesten en kvart million mennesker så må de lokale og regionale funksjonene Bærum sykehus har beholdes. Sykehuset bør i tillegg fa? omra?defunksjon for barne- og ungdomspsykiatri og lokal avdeling for behandlingshjelpemidler.

De Grønne vil også styrke allmennlegetjenesten og sikre bedre samspill med pleie- og omsorgstjenestene for a? dempe presset mot sykehusene, spesielt fra pasienter med kroniske lidelser (psykisk helse, rus, hjertesvikt, diabetes, kols, etc). Vi vil gjennomføre et prøveprosjekt med et begrenset antall kommunalt ansatte fastleger for a? styrke primærhelsetjenesten og frigjøre kapasitet i spesialistfunksjonene. Hele helsetjenesten må sette brukernes hensyn først og gå bort fra en bedriftsmessig lønnsomhetstankegang.

I MDG er vi fullstendig klar over at spesialisthelsetjenester ikke kommunal politikk. Samtidig er det avgjørende at lokale politikere engasjerer seg i Bærums Sykehus og påvirker i alle ledd for å skape gode tjenester for lokalbefolkningen på et så viktig område. Vi i MDG har gjort det gjennom mange år, og vi lover å fortsette vårt engasjement. Vi vil ha et helsevesen som tenker helhet fra forebygging til spesialisthelsetjeneste, fra fødsel til død, med livskvalitet, fagkunnskap og trygghet som rettesnor.