Mer ambisjoner i Bærum!

Valgkampen har begynt på alvor og det kappes om hvem som har den beste miljø- og klimapolitikken. For de som har fulgt med i lokalpolitikken i Bærum siden kommunevalget i 2015 er svaret helt åpenbart; Miljøpartiet De Grønne.
I min aller første budsjett tale som gruppeleder i desember 2015 sa jeg: ‘’Som den klimakloke kommunen Bærum ønsker å bli, mener derfor vi i Miljøpartiet De Grønne at det er temmelig oppsiktsvekkende at konkrete tiltak, med penger, ikke er nevnt med et eneste ord i posisjonens forslag til budsjett. Istedenfor for å begynne med de endringer som en hel verden er helt enig i, opplever vi i MDG at man mangler tilstrekkelige ambisjoner.’’
Den kritikken gjelder fortsatt.
Ordfører Lisbeth Hammer Krog skriver i Budstikka på Verdens Miljødag den 5. juni: ‘’Vi har høye, men realistiske ambisjoner på vegne av innbyggere og næringsliv.
Vi har satt i gang mange tiltak for å redusere bilbruk og øke andelen reiser med gange, sykkel eller kollektiv.’’ Mitt korte svar til ordføreren er at jeg er veldig uenig!
De siste tre og et halvt årene har ikke miljø- og klimapolitikken hatt høye ambisjoner og den har særdeles ikke satt i gang tiltak for å redusere bilbruken. Ja, det sies fra mange i det politiske Bærum, med ordføreren i spissen, at Bærum kommune har ambisjoner. Men med den kunnskapen menneskene og næringslivet i Bærum har, bør vi ha mye tøffere ambisjoner enn en på-stedet-hvil politikk innen miljø og klima.

I MDG har vi siden vi ble valgt inn i kommunestyret 2015 kjempet for ambisiøse mål på alle områder i Bærum. Bærum som en takstsone foreslo vi i 2015, det fikk vi støtte for og blir gjentatt av Sandvika Høyre i dag. Vi har kriget mot gummigranulater, vi har fremmet forslag om at Bærum må ta grep mot plast, vi vil ha en naturmangsfoldsplan for vår kommune, vi ønsker bedre vilkår for sykkel isteden for at bilen alltid skal ha prioritet, vi vil gjøre det mulig for næringslivet å kildesortere, vi ønsker at tilgangen til ISI skal være enklere og gratis og det bør lages et klimabudsjett som en del av den kommunale virksomheten. Dette er konkrete, enkle løsninger innen miljø- og klimapolitikken som vi har fremmet i løpet av perioden. Når disse forslagen oftest blir stemt ned av budsjettkameratene Høyre, FrP og KrF, da kan man ikke mene at Bærum har en ambisiøs miljø- og klimapolitikk.

Men ordføreren skal ha en ting – kommunestyret vedtok enstemmig MDGs forslag om at samfunnsutviklingen i Bærum skal styres etter FNs bærekraftsmål. Det var et skritt i riktig retning. Nå forventer vi i MDG at dette følges opp. I MDG er vi glad for at Venstre også vil kjempe sammen med oss for å få dette til. 40 000 ungdommer i Norge forventer handling av modige politikere, og ikke bare ord på papir. Tar dere utfordringen Bærum Høyre?