Alt for mye å gjøre!

Sånn er det bare, ikke minst dette med å skifte arbeid tar sin tid, nå er jeg på OXX og stormtrives. Fra gammelt er OXX et selskap som har levert CMS-løsninger og som vi tenker fortsette med! Min rolle er å se på de forretningmuligheter som ligger i kundenes nettsteder, og som konsekvens , hvordan man skal klare å implementere inn de fantastiske muligheter som sosiale medier nå gir for en styrket dialog mellom selskap og brukere/kjøpere av de tjenester som våre kunder tilbyr.

Dessuten har det vært mye jobbing med workshopen til Gulltaggen, noe jeg og vi (=INMA’s faggruppe) gleder oss veldig til. Jeg kan love at det blir en oppdatering imorgen, da vi i løpet av dagen blir ferdig med hvilke caser som kommer å presenteres!