Tweets fra 8 minutes of Digital Marketing

Igår (15 des.) hadde jeg oppgaven å kvitre fra INMA-arrangementet 8 minutes of Digital Marketing.

Et knallkonsept; 36 talere som får 8 minutter hver, for å klargjøre/problematisere/lansere/tenke høyt/forklare/synse alt som omhandler alle de forskjellige delene av digitale flaters muligheter og begrensninger.

Totalt sett synes jeg det var meget vellykket, tatt i betraktning de tekniske problemene. (Det er vært et eget kapitel egentlig, Chateau Neuf, midt i hovedstaden, inget trådløst nett på plass når folk kommer det – det er for dårlig!! ok, mange selvfølgeligheter, noen ‘innsalg pitch’ – presentasjoner, men jeg syntes mange fortalte mye bra og fornuftig.

Så må jeg kommentere Jan Grønbech, adm dir Google Norge, som aldri ble et foredrag. Hans foredrag “Hvorfor alle bedrifter kommer til å ha en YouTube-kanal innen to år” var en av de som jeg var mest nysgjerrige på. Dessverre sviktet teknikken ved oppstarten av YouTube-videon , og Grønbech gikk av scenen – men han kommer ikke tilbake!
Jeg sitter å venter på at han skal komme tilbake og fortelle noe fra det han hadde forberedt, eller noe annet som Google har i kortene – men så skjedde ikke. Skuffende og rart, han bare går. Toppsjefen for Google Norge bare går for at teknikken svikter…

Hva hadde skjedd om en annen toppsjef fra Google på en tilsvarende konferanse hadde gjort tilsvarende? Eks LeWeb i Paris, hadde Sergei Brin bare gått? Steve Jobs gjorde det ikke når tilsvarende skjedde ved lanseringen av iPhone. Det hadde blitt rubrikker det!

Under ligger en billedfil med alle tweets fra gårsdagen med hashtag #8min
8 Minutes of Digital Marketing

Trackbacks