16 millioner

Nok en gang kommer det frem tall som viser hvem som besitter den reelle politisk økonomiske makten her i landet. Fagforbundet legger inn 16 millioner, pluss 3 millioner i egne avisannonser, i støtte til Arbeiderpartiet/SV/Senterpartiet. Dette ifølge dagens artikkel i Dagens Næringsliv.
Jeg forstår Jan Davidsen meget godt, det er klart at han skal fremme sine medlemmers interesser – men jeg mener det er et demokratisk problem når en part kan bruke mer enn det “hovedfienden” Høyre/Frp legger inn sammen!
Den nåværende regjeringen er veldig flinke på å lovregulere sak, og på samme måte som man gjør i USA, og hvor fortrinnvis representanter fra venstresiden uttrykker “at valgkamp som i USA vil vi ikke ha – man kjøper seg stemmer” – noe tilsvarende skjer her i Norge, i valg etter valg. Jeg har skrevet om dette tema tidligere.

Det er på tide å rydde opp i valgstøtteordningen – alle partier bør ha like muligheter! På samme måte som venstresiden sier i all annen form av politisk argumentasjon så ser det ikke ut slik når det handler om økonomisk støtte og sponsring av fagbevegelsen.

Og bare for å være tydelig, det er ingen som skal tro at Fagbevegelsen gir disse pengene til AP/SV/SP bare for å være hyggelig, de krever politisk uttelling for sin støtte. Vi vet jo alle, “there is nothing called a free lunch”!