Juble over ny E18 – not!

//Debattinnlegg i Budstikka den 10.april.

E18-naboene på Strand jubler ikke over Ketil Solvik-Olsens uklare uttalelser om Nye E18. Det har de heller ingen grunn til. Statsråden prøvde å tøffe seg og skape inntrykk av at han nå bare presser igjennom hele E18. Det han i virkeligheten gjorde var å be om en ny plan som skal behandles i neste Stortingsperiode.

Kaoset rundt E18 og problemene for beboere på Strand skyldes at Høyre, Frp og regjeringen vil presse fram en utdatert og voldsomt dyr utbygging av E18. Å legge skylden for problemene på De Grønne er å forsøke å stikke av fra konsekvensene av sin egen politikk. Statsråden gjentar stadig: ”Det blir færre biler på veiene de neste 20 årene. Vår måte å transportere oss på kommer til å endres”. Alle, inklusive statsråden, vet at vi står foran en transportrevolusjon som stiller helt andre krav til infrastruktur enn det vi ser i dag. Å løse fremtidens transportutfordringer med gamle løsninger er virkelig å gå baklengs inn i fremtiden! De Grønne, Oslo og et stort mindretall i Akershus har hele tiden arbeidet for en mer framtidsrettet, mer effektiv, mindre ødeleggende og vesentlig billigere løsning for E18 og kollektiv- og sykkeltrafikken der. MDG vil ikke flå folk med skyhøye bompenger, og ikke ødelegge hus på Strand. Med den utbyggingen som nå også regjeringen ivrer for kan Bærum se langt etter den klimakloke kommunen som ordføreren så ivrig kjemper for!

Få har nok fått med seg hva statsråden sa og ikke sa om NTP. Det som er sikkert er at han veldig gjerne vil bygge Høviktunnelen. Det ønsker han til tross for at NTP bekrefter at løsningen legger til rette for mer privatbilisme og har negativ samfunnsnytte.

Verre er det at regjeringens løsning ikke er en løsning på noe som helst. Statsråden vil i god FrP-ånd diktere sin fagetat (Statens Vegvesen, SVV) vedrørende gjennomføringsstrategien for E18-prosjektet. Han krever at SVV skal konkludere å bygge Høviktunnelen umiddelbart etter at Gjønnestunnelen er ferdig løser problemer. Hvilke problemer da, minister?

Det er tidsgapet mellom ferdigstillingene av Gjønnestunnelen og Høviktunnelen som skaper behov for dyre og dårlige mellomløsninger på Strand. Det finnes ikke finnes penger til å bygge Høviktunnelen før om 10-15 år. At Akershus presset Gjønnestunnelen inn i Fase 1, og at partene godtok det basert på alt for dårlige faglig råd fra SVV, bør alle kritiseres for. Men statsrådens overkjøring av lokaldemokratiet løser ikke det problemet hans egne forhandlere fra SVV var med å skape.
Hva tror Høyre og FrP vil skje når Gjønnestunnelen er ferdig og Høviktunnelen påbegynnes? Da blir det behov for de samme mellomløsningene på Strand som beboerne i området rimeligvis fortviler over. Alternativet er at Gjønnestunnelen står ubenyttet i 5 år inntil Høviktunnelen ferdigstilles. Det ville vært en skandale. Men det er dette statsråden legger opp til. Det finnes nemlig ikke penger hverken i NTP eller i Oslopakke 3 til å bygge Høviktunnelen nå. Vil statsråden og det politiske flertallet i Bærum innse og innrømme det, eller vil de fortsette å forklare sine egne dårlige løsninger med at det er MDG som er problemet?

Hvis Høyre og statsråden får det som de vil kan E18-bilister glede seg til tidenes bompengefest. Et raskt overslag tilsier at Bærums E18-bilister må ut med 30 000 kr årlig i bompenger. God fornøyelse, hilsen FrP og Høyre. At både lokal- og fylkespolitikere som er på lag med Frp ligger lavt og uttaler seg med små bokstaver i denne situasjonen har vi forståelse for. Det er av sine egne man skal ha det.

Kvinnedagen

// Skrevet leserinnlegg i anledning 8.mars!

Den Internasjonale Kvinnedagen har ulik betydning avhengig av hvor i verden man befinner seg. Noen steder handler det om kvinners rett til samfunnsdeltagelse, om retten over egen kropp, eller rett til eget liv. Her hjemme handler det i dag om likelønn og om å knuse glasstaket og det handler om hvordan vi alle, både kvinner og menn, kan kjempe for likestilling globalt. 8. Mars er også en dag hvor vi skal feire alt det vi har oppnådd: Goder vi i dag oppfatter som helt basale rettigheter var det i sin tid noen som måtte kjempe frem!
Kampen for kvinners rettigheter handler ikke om å frata noen noe -det handler om å skape mer frihet, for alle. Frihet til å gjøre det man trives best med, og til å leve livet som man selv ønsker. Det handler om at Anna kan være en like god politibetjent som Isak, og at Marius godt kan yte like god omsorg som Heidi. Vi vet at kvinnenes inntog i arbeidslivet har bidratt mer enn olje i Nordsjøen til alles velstand, og at vi alle berikes av mangfold i alle deler av samfunnet.
Likestilling handler ikke om at menn og kvinner skal være like.  Det handler om at kjønn ikke skal avgjøre hvilke muligheter man har. Alle land, som ikke gir sine kvinner like rettigheter nekter seg selv utvikling, det gjelder også vårt eget. Det har vi ikke råd til! Skal vi gjøre noe med forskjellene i arbeidsmarkedet er det klokere å ansette likestillingsrådgivere enn yrkesveiledere i skolen. Sementerte kjønnsroller klarer vi helt fint uten skolens veiledning.
Til tross for at vi har oppnådd mye i et av verdens mest likestilte land er det fortsatt mye å gjøre! To konkrete eksempler:

• I Topplederbaromentert presentert av Core i februar viser at Norge på samme nivå som USA når det handler om toppledelse i næringslivet. 92,5 % av alle CEO er menn! Dette er virkelig dystre tall. Hvor er NHO og LO som virkelig må ta denne problemstillingen på alvor? Mye snakk og lite handling, det er den praktiske politikken fra landets to store arbeidsorganisasjoner.

• Vold mot kvinner er en av de største forbrytelsene mot menneskerettigheter i verden i dag.

Det foregår i alle sosiale lag, i alle kulturer og i alle land.  I Norge har vi en tydelig lovgivning på voldsområdet og loven håndheves. Vi lever i et land hvor mange individer og organisasjoners mål er at bekjempe vold mot kvinner og hvor det er bred enighet om at vold hverken kan aksepteres eller rettferdiggjøres. Vi lever med andre ord i et samfunn, hvor vi både normativt og politisk ikke tillater vold. Allikevel er vold mod kvinner fortsatt utbredt her hjemme – hvordan kan det være slik? Der finnes ikke noe enkelt svar, men en del av forklaringen er at volden foregår i det skjulte. Det er fortsatt forbundet med både skam og skyld å være utsatt for partnervold. Og det er ganske enkelt ikke noe vi gjerne snakker om.
Så, selv om vi har kommet et stykke på vei og ser problemet, så er vi på lange veier ikke i mål med å bryte tausheten og de sosiale normer som får oss til å holde kjeft.
Effektiv og reell forandring krever innsats på alle nivå. Det krever en dyp forståelse for de sosiale normer som er i spill. Derfor er vi nødt til å fortsatt kjempe for anerkjennelse, og håndhevelse av jenters og kvinners rettigheter.

8.mars i år blir derfor en markering av dette! Fordi det å skape en reell og bæredyktig forandring krever tid, en kontinuerlig innsats og en sterkt politisk vilje.  En reell forandring baserer sig på viten og en erkjennelse at ”den gamle måten” er en barriere i forhold til utvikling og den fremtid som vi alle ønsker.

Fluorfritt Bærum

I fjor, omtrent ved denne tiden, stilte jeg spørsmål i Bærum kommunestyre om bruken av fluorider i skismøring. Det ble skikkelig oppstyr!
I kveld, på bakgrunn av en tragisk hendelse følte jeg det var riktig å ta dette videre.
Derfor fremmet jeg følgende interpellasjon:

Download (PDF, 70KB)


Gjett om min glede når ordfører Lisbeth Hammer-Krog gir sin tilslutning! Nå skal politisk ledelse og administrasjon følge opp og se hvordan vi sammen med Bærums idretten kan løse dette praktisk!
En god dag for å hindre flere miljøgifter ut i naturen og inn i mennesker!

Treningsdagbok 2016

Da er det den årlige revisjon. Treningsdagboken for 2016. I år ble det altfor lite. Igjen! Altfor mye jobb hele høsten gjorde at det ble altfor lite kvalitetstrening. I løpet av høsten ble det kun en (1…) håndballtrening..
Golfen i 2016 gikk bra, meldte meg litt tilfeldig på det som hette MidAm Tour – og landet på 7.plass av 99. To seire, Mørk & Rygge og Larvik, avsluttet året på 10.9 og føler vel at det akkurat der jeg hører hjemme.
Nøkkeltall: 156 økter, 258 treningstimer, 13 sykedager og 7 skadedager. Sammenlignet med 2015 ble det ca 100 flere treningstimer, men omtrent like mange økter.
60 % har vært lav intensitet, og bare 16 % høy intensitet. Mesteparten av dette skyldes jo at det var mye golf i sommer som ikke er særlig intervall…. og mye rolig løping i høst. Men, skal det bli noe bra resultat i Vasaloppet 2017 – da må høy intense økter opp!
Gleder meg veldig til å sette igang for fullt med treningen igjen!

Budsjett i Bærum

Budsjettdebatten i Bærum kommunestyre er omtrent som i Stortinget. Det er plass for de store ordene. Vårt forslag om panteringer, inspirert fra Bergen, fikk størst oppmerksomhet!
I år var vi i MDG veldig tydelige på hva vi ville. Den 13.oktober la klimapanelet i Bærum frem sin rapport om tingenes tilstander i Norges 5.største kommune, og ikke minst, hva må til.
Som vanlig skuffer Høyre! Både nasjonalt og lokalt. Partiet med de store ordene og det lille innholdet. Som dere ser her under hva Morten Skauge uttalte, så er det omtrent som å høre Høyre på Stortinget. En storstilt satsing inneholder også penger! Det er noe Høyre hele tiden “glemmer”…
I år tok vi i MDG for oss tre prioriterte områder; miljø/klima, frivillighet og kultur. Med en spisset satsning, både for mennesker, dyr og klimaet mener vi at dette er svaret på mange av de utfordringer vi har i Bærum samfunnet.
En tydelig, ansvarlig politikk hvor som svarer på mange av de miljømessige utfordringene som Klimapanelet pekte på i sin rapport.
Til forskjell fra budsjettkameratene i Høyre, FrP og KrF så satser vi i MDG. Og til tross for at de også hadde mange gode forslag som vi støtter så blir det altfor puslete. Min enkle oppfording er : Nok snakk! Gjør noe!

En båt til til besvær!

Fylkestinget vedtok den 24. Oktober å legge ned fergetilbudet mellom Fornebu og Oslo. De ble vedtatt å legge ned et kollektivtilbud som ble beregnet av Ruter til å flytte på 62 100 mennesker i løpet av et år. Det faktiske resultatet første år viste seg å være det dobbelte – nesten 122 000 personer.

Hvis kriteriet for å opprettholde et kollektivtilbud ikke er godt nok med dobbelt antall reisende, da stiller vi i MDG oss spørsmålet, hvilke kollektivtilbud skal ta opprettholdes?

I utgangspunktet handlet hele diskusjonen rundt Fornebubåten om at Ruter aldri har ønsket tilbudet – og brukt enhver anledning til å poengtere dette. Det er temmelig selvsagt at hvis du blir påtvunget noe, da blir det sjelden bra. Ruters holdning til hele dette prosjektet har vært preget å ikke legge godviljen til og denne holdningen spredde seg til fylkestinget.

Ja, i MDG er vi selvsagt klar over dagens fergetilbud er kostbart, at dagens ferge ikke er den mest miljøvennlige løsningen, men som Ruter selv sier –skal man skape god kollektivatferd så er det viktig å begynne tidlig – da mener vi i MDG at båttilbudet bidrar til dette. Foto: Knut Bjerke

På Fornebu skal man bygge for mellom 20-30000 mennesker i løpet av få år, både for de som skal bo der og de som skal jobbe der. Bidra til å etablere gode kollektivvaner for alle disse menneskene det mener vi i MDG er både fremtidsrettet og konstruktivt, til tross for den umiddelbare kostnaden i dag.

Argumentene som MDG ble møtt med i debatten var hovedsakelig to. For det første, og absolutt avgjørende, var penger, dette er altfor dyrt. For det andre, folk som bor på Fornebu har et så godt kollektivtilbud, 28 bussavganger per time ble det sagt, så derfor skal beboerne bare være såre fornøyd med det tilbudet som Akershus tilbyr de. Et lite ydmykt å lyttende svar vil jeg påstå.

I Hordaland vedtok man den 20. oktober at Fjord 1, som vant syv ferge samband, der skal man øke fergetrafikken. Der forplikter seg leverandøren å redusere energibruken med 60 % og CO2 med 87 %, sammenlignet med i dag. I Hordaland satser man på ferge, her i Akershus legger vi ned, – t.om. før perioden har gått ut! Det gjør vi til tross for at Oslofjorden har alle muligheter til å bli et grønt nav i fremtidens region. Det Akershus nå satser på er et prøveprosjekt med en (1!) el ferge. Det er i seg selv en god start som vi i MDG selvsagt støtter.
Men hvis man ser på historien nå med ferger som prøveprosjekt, da kan man spørre seg selv hvor sterkt man virkelig vil satse på fjorden som kollektivtilbyder.

Det kan synes at MDG står alene om å mene dette, men det er ikke tilfelle. I fylkestingsdebatten ble det sagt: ”Det er enkelt for Bærum å være for båttilbudet over fjorden ettersom de slipper betale” I fjor stemte 57 778 i Bærum på de ni partiene som sitter i Bærum kommunestyre. De samme partiene, med ordføreren i spissen, mener det samme som MDG. Å si nei til å videreføring av Fornebubåten det var å si nei til nesten 60 000. Det er noe Høyre, Arbeiderpartiet, FrP, Venstre, KrF, SV bør reflektere over.

Klimapanelets rapport i Bærum

//Pressemelding i forbindelse med klimapanelet i Bærum idag la frem sin rapport.//

Miljøpartiet De Grønne i Bærum mener at klimapanelets rapport som ble presentert i dag er en god start for det videre klimaarbeidet i Bærum, sier gruppeleder Nikki Schei.

Klimapanelet, under ledelse av Jens Ulltveit-Moe, har forstått hva som er nødvendig å gjøre i Bærum, sier Schei. “Når man får en slik realistisk vurdering av hvilke tiltak som er nødvendig å gjennomføre for å nå kommunens klimamål, da er vi på riktig vei” mener Schei. “At biltrafikken i Bærum er den største kilden til utslipp kan ikke komme som en overraskelse på noen. Tiden da bilen var premissgiveren for utviklingen i Bærum er over! Derfor mener vi i De Grønne at forslagene fra klimapanelet er et godt utgangspunkt for videre arbeid. ”
klimapanel
“I arbeidet med handlingsprogram og budsjettprosessen som vi nå er inne i, kommer vi til å ta med oss de gode innspillene som klimapanelet nå har presentert”, fortsetter Schei. “Vi kommer i den prosessen til å foreslå plassering av ansvaret for gjennomføring av de ulike tiltakene på virksomheter i kommunen og håper selvsagt på bred politisk støtte for dette.” ”Vi ser at Rådmannens forslag i handlingsprogrammet om utfasing av oljefyrer er et meget godt første steg for en mer klimaklok kommune. Mindre bilkjøring i nærheten av skoler støtter vi selvsagt også, tiden er overmoden for at elevene skal få en trygg skolevei med renere luft.

”Vi hadde selvsagt håpet Klimapanelet også ville komme med konkrete forslag på andre viktige områder, som f.eks. gjennomgangstrafikken i Bærum, energiøkonomisering, utnyttelse av flere fornybare energikilder, holdningsskapende arbeid for grønn omstilling i folks hverdag. Derfor kommer vi i MDG å fremme mange fler forslag for at Bærum skal bli den foregangskommunen i det grønne skiftet som den kan bli, avslutter Schei.

Ny Oslopakke 3

//Pressemelding i forbindelse med avtalen om Oslopakke 3. //

”Vi er veldig fornøyde med den avtalen som nå er inngått om Oslopakke 3”, sier gruppeleder i Bærum MDG Nikki Schei.
Nye Oslopakke 3 er en seier for nærmiljøet, framkommelighet og klimaet, sier han”. ”Avtalen gir nesten 50 milliarder kroner mer til kollektivtrafikk og sykkelsatsing i Oslo og Akershus over de neste 20 årene. Kollektivtilbudet skal rustes kraftig opp, mens biltrafikken skal reduseres.”
image
En av de største stridsspørsmålene har vært E18-utbyggingen. Derfor er vi glade for at E18-prosjektet er kraftig redusert” sier Schei. I Bærum MDG kunne vi være med på en utbygging av den første parsellen på om lag 2 km fra Lysaker til Strand som er en reduksjon på 19 km fra den opprinnelig vedtatt utbygging av E18 fra Filipstad til Drengsrud i Asker. Den delen av veien som bygges er også nedskalert med ett felt, og det blir laget et nytt kollektivfelt ut av Oslo. I tillegg bygges egen busstrasé, ekspressvei for sykkel og bussterminal på Lysaker slik at reisende kan kjøre med Fornebubanen videre inn til Oslo.

Bærumsdiagonalen blir også bygget med ett kollektivfelt i hver retning. Etter Lysaker blir denne filen et vekslingsfelt som over en strekning på 1500 meter gir en viss kapasitetsøkning. Dette var ikke ønskelig for vår del, men vi er fornøyd med at den planlagte kapasitetsøkningen er redusert til et 1500 meter langt vekslingsfelt.

Resten av E18 er det ikke enighet om. Den gamle avtalen om Oslopakke 3 forpliktet partene til å bidra til at veien blir bygget så raskt som mulig. Den nye avtalen slår fast at veien må planlegges på nytt slik at det ikke blir kapasitetsøkning inn til Oslo. Det er disse delene av prosjektet som har vært mest problematiske for oss i MDG, og kampen fortsetter for å sørge for at denne delen av avtalen følges opp”. ”Vi håper og tror at med et godt, fremtidsrettet og konstruktivt samarbeid med Høyre og Arbeiderpartiet at vi skal får dette til, også i Bærum” avslutter Schei.

Nå er det nok å peke finger!

Forrige uke ble det et skyts av det sjeldne fra tilhengerne av en ny E18. Det kan tilsynelatende virke som om størst mulig overskrifter er saken og ikke innhold. Dermed blander man argumentene i en salig røre. Onsdagen den 25. Mai sier stortingsrepresentant Hårek Elvenes at ”E18 ikke lar seg stoppe” og at ”MDG opptrer som om de har vetorett i E18-saken”. To dager senere, fredag den 27.mai sier ordfører Lisbeth Hammer-Krog at ”MDG kommer med miljøfiendtlige kuttforslag og legger seg opp i andre kommuners planarbeid” Dagen etterpå, lørdag den 28.mai, er ordfører Hammer-Krog ute igjen, denne gangen sammen med Arbeiderpartiets gruppeleder Kjell Maartmann-Moe, og ”de er irriterte og mener nok er nok”. Byråden skal sier de to ”gjøre de nødvendige kompromissene” før Hammer-Krog gang fyrer av ”hvordan MDG kan kalle seg et miljøparti når de vil stanse E18? ” og kompletteres av Maartmann-Moe som sier ”et litet parti kommer og snur dermed på saken”. Det på sin plass å kommentere disse påhoppene.
Nikki Schei og Rasmus Hansson
Nei, det er selvsagt ikke slik at noen har vetorett i forhandlinger, men Høyre opptrer som om de har. Jeg venter fortsatt på å høre ordfører Hammer-Krog uttale noe om hva Høyre er villig til å kompromissene om. Forhandlinger, kan det se ut som, er å danse etter Høyres pipe. Ikke å sitte rundt et bord å komme frem til felles løsninger. Man kan da lure på hvem det er som stiller veto?
Tidligere samferdsel minister Odd-Einar Dørum sa i lørdagens Budstikka at partene må vise ”raushet” i forhandlingene. Hvorfor forholder ikke Høyre og Arbeiderpartiet seg til det?

Det er, for å si det mildt, meget oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiets gruppeleder så til de grader tar et oppgjør med byråden i Oslo, som ledes av hans egne partifeller. Jeg vil bare minne gruppeleder Maartmann-Moe om at MDG er hovedstadens tredje største parti. De to foregående regjeringene hadde regjeringspartnere som var mindre enn det AP nå har i Oslo. Å så til de grader uttale seg nedlatende om samarbeidspartier, det er lite tillitsvekkende og meget overraskende. Jeg tror at med den holdningen som Aps gruppeleder har til byrådet i Oslo så er det temmelig forståelig at Bærum AP ikke blir hørt og dermed velger å legge skylden på MDG.

Videre sier både Hammer Krog og Maartmann-Moe at dette er en nasjonal satsing og ikke en Oslo- eller Bærum-sak og reagerer hele tiden veldig sterkt på hva Oslo ønsker. Det interessante er at samme personer ikke lytter til reaksjonene fra resten av landet. De kunne i hvert fall tar seg bryderiet ved å høre på tidligere rådgiver i Høyre stortingsgruppe Nils August Andresen som i mai sier ”Hvem skulle trodd at de distriktspolitiske særinteressene har spred seg fra Sunnmøre til Sandvika Storsenter? Kampen mot overbud og sløseri må nå føres mot Bærum og Asker Høyre”. Og dette støtter Arbeiderpartiet?

MDG har alltid vært for forbedringer av E18 og byutvikling i Sandvika. Ny Fornebubane kommer på plass, Lysaker utvides som kollektivterminal, fler bussavganger fra Bærum inn mot hovedstaden – det er noen eksempler på fremoverlent, konstruktiv politikk. Å bare skape store overskrifter med å fortelle hvor ille MDG er for at man ikke får det som man vil, det er lite gjennomtenkt og faller på sin egen urimelighet. Det er et politisk spill som folk gjennomskuer og ikke tjener Bærums befolkning.

Hvorfor likestilling fortsatt er viktig!

// Dette sitatet har jeg tatt direkte fra Heidi Helene Steen. Den enkle grunn at jeg ikke kunne sagt det bedre selv!

I liberale Storbritannia er det lov å pålegge kvinner å gå i høye heler på jobb. I USA blir leger drept av abortmotstandere, i India kan kvinner bli dømt til gruppevoldtekt for noe et familiemedlem har gjort, under Bosnia-krigen ble voldtekt av kvinner brukt som våpen, i Australia må kvinner i snitt jobbe 66 dager ekstra for å tjene det samme som menn, i Sør Afrika er menns vold mot kvinner ansett som et stort hinder i likestillingsarbeidet, Sverige har aldri hatt en kvinnelig statsminister, i Sierra Leone dør over tusen kvinner hvert år i barsel, i Russland finnes det nesten ikke kvinner i politikken, i Norge blir mellom 8000 og 16.000 kvinner voldtatt eller forsøkt voldtatt hvert år.

Likevel er det mange som ikke skjønner hvorfor vi trenger mer likestilling.
For meg er ikke feminisme og likestillingsarbeid noe lokalt og partikulært.
Ulikestilling og undertrykking av kvinner er åpenbart et globalt problem.
At norske feminister kjemper for likestilling her hjemme går ikke på bekostning av de undertrykte kvinnene i Somalia eller andre deler av verden. Heller tvert om, vil jeg mene.
Verden trenger flere feminister, ikke færre.

Kulturplan i Akershus

Idag har fylkestinget behandlet høringsforslaget til ny Kulturplan for Akershus 2016-2023. Muligens noe sært da Akershus fylkeskommune sannsynligvis er borte den 1.januar 2021. Men vedtas skal den og dette er innledningen av mitt innlegg i debatten. Vil du vite mer? Da tar du kontakt med meg!
—–
Kultur skal relatere til menneskets livsvilkår, de vurderinger, tradisjoner og livsstiler som forener en gruppe, folk eller et samfunn i sosialt fellesskap.

Akershus med sine 22 kommuner og cirka 500 000 innbyggere et et meget variert fylke med tanke på befolkningsstrukturen. Vi har kommuner med over 100 000 innbyggere og kommuner med under 3000 innbyggere. Dette forteller litt om basen for hvor stort, og samtidig hvor smått basen for kulturtilbudet i vårt fylke er. Kulturplan
Nesten 100 000 av Akershus innbyggere har sine røtter og tradisjoner i en annen kultur. Derfor er blikket ut mot Europa og verden viktig, også i en regional kulturplan. Den regionale kulturpolitikken skal ha et tydelig medborgerfokus og engasjement i det lokale kulturlivets betydning for den regionale utviklingen i Akershus. De regionale prioriteringene skal styrke alle deler i den kulturelle infrastrukturen, både de som skaper og de som opplever. Ambisjonene innen kulturplanens forskjellige virksomhetenes områder tar utgangspunkt fra de kulturpolitiske prioriteringer som finns på nasjonal, regional og lokalt nivå. Får å utvikle infrastrukturen innen kulturen må disse deler utvikles samtidig som samarbeidet styrkes. En av regionens kulturpolitisk viktigste oppgaver er å skape en vel fungerende kulturell infrastruktur hvor erfaringer, kompetanse og opplevelser kan spres og overføres, fortrinnsvis via digitale kanaler. Gjør vi dette fremstår fylket med åpenhet og fornyelse innen kultursektoren!

Dette med vei, E18 og den slags

Det er til tider ikke lett å holde på med politikk. Og ikke minst, når det handler om et så ømfintlig tema som E18!
I formannskapet i Bærum har vi de siste ukene behandlet to saker som omhandler transport og samferdsel. Vi har vedtatt en høringsuttalelse om KVU Oslo-navet og i går om Nasjonal Transportplan.
Høyres, og i går Arbeiderpartiets holdning til biltrafikk, er for å si det mildt veldig vanskelig å få tak på.
Forstå dette: den 5.april vedtok formannskapet med 12-1 (ikke helt overraskende stemte FrP imot!) “Hovedprinsippet for Bærum kommune er at all vekst i privat transport skal tas med
kollektive løsninger, sykkel og gange, helt i tråd med Klimaforliket og NTP 2014-2023.”
. Forslaget ble fremmet av meg.

Foto: Jan T. Espedal
Foto: Jan T. Espedal

I går, den 19.april, under behandlingen av NTP forslo Venstre, som jeg selvsagt støttet: “Bærum kommune legger til grunn at personbiltrafikken verken i Bærum eller over Oslogrensen skal øke”
Dette stemte Høyre og Arbeiderpartiet imot!
Make figure??
Så, fighten for en oppgradert, men ikke ny E18 fortsetter. Og ikke minst – kampen for renere luft i Bærum, den blir alt tøffere ser det ut som. Men hverken jeg og vi gir oss ikke!

Skismøring, hvem kunne vite

at det skulle bli et slikt stort tema?
Etter en interpellasjon til ordføreren i Bærum til kommunestyremøtet i januar kom det plutselig på i Budstikka forrige uke, mitt under påskeferien.
Det ble full gass på sosiale medier, virkelig! Samferdselsministeren Ketil Solvik Olsen ironiserte, stortingsrepresentant Henrik Asheim fra Høyre gjorde tilsvarende, pluss en hel rekke med henvendelser som virkelig mente at jeg holdt på med smørebom, minst like grovt som under Sotsji OL. Budstikka skal virkelig ha det, artikkelen er delt 7265 ganger.Skiwax
Spørsmålet som ble stilt kan du selv se under – og det er noe helt annet enn at jeg og MDG vil forby skismøring. Så får vi med spenning se hva regjeringen selv gjør med saken, de holder seg på og utreder.
Vi kan vel enkelt konkludere med at det ble en skikkelig agurk nyhet under påskeuken! Eller kanskje heller en påskeand??

Download (PDF, 65KB)

Sunn skolemat

// Kommentar i Budstikka 17.mars – KrF prøver seg…. //

Det er ikke noe tvil om at en god skolehverdag avhenger av et frisk og klokt hode. Miljøpartiet De Grønne har de siste fire årene programfestet satsing på mat i skolen som et ledd i dette, og ønsker på sikt innføre et gratis skolemåltid.

Derfor er vi veldig glad for at KrF ved Astrid-Therese Theisen og Lars Salvesen deler MDG sine holdninger om sunn mat. Som Theisen og Salvesen skriver i sitt debattinnlegg den 2.mars har Akershus fylkesting vedtatt revideringer for å forbedre tilbudet i skolekantinene.

ChiliForslagene om vegetariske alternativ i skolenes kantiner kom fra Miljøpartiet De Grønne. Forslaget at tilbudet skal være tilpasset matintolerante kom fra Miljøpartiet De Grønne. Det er vi veldig glad for at fylkestinget og KrF støttet.

Den siste folkehelserapporten forteller at en av fire ungdommer på videregående skoler er overvektig. Det mest effektive man kan gjøre for å få bedre vaner er å fjerne hverdagskosen. Tilgjengeligheten av kakestykker, søte bakevarer og søte drikker er stor, og det er nærmest helt naturlig for enkelte å velge dette. Fjerner man dette, da er mye gjort. I tillegg tar du kosen tilbake, fordi det er ikke lenger kos når man får noe hele tiden.

Men at det skal være naturlig å fortsette selge usunne produkter i skolekantinene med høyt innhold av sukker og fett, som eks. brus og sjokolade, det er veldig langt unna målsettingen om et sunt og variert kosthold. Dette er både forskning og MDG helt enig om.

I MDG hadde vi ønsket at KrF stemt for MDG forslagene om det sunne og varierte kostholdet. Men at man stemmer for at skolene skal selge produkter i skolekantinene som er direkte usunne, det viser dessverre at det er langt mellom ord og handling.

Ja til folkeavstemning

Er det noen ting som opptar folk flest, så er det hvordan vi har det i vår nære omgivelse, i vår kommune. Derfor er det helt åpenbart at folket skal få lov til å si sitt i det kanskje viktigste spørsmålet som alle i Norge blir berørt av dette året. Skal vi slå oss sammen med en eller flere
nabokommuner?

Bærum kommune er inne i en prosess hvor det føres samtaler med Asker, Røyken og Hurum om en felles storkommune på vestsiden av Oslofjorden. Men, per i dag finnes det nok fler spørsmål enn svar på om dette er veien å gå. Ansvaret for at både kommunestyrepolitikere og innbyggere er tvilende og undrende, det ansvaret ligger hos regjeringen.

I Bærum har det de siste 14 dagene blitt gjennomført fire kafemøter hvor Bærums innbyggere uttrykker sin mening om Bærums fremtid. Alle stiller spørsmålet: Hvilke oppgaver skal en ny storkommune få? Ingen har svar. Her har regjeringen helt åpenbart valgt en merkelig variant av innovasjon. Istedenfor å definere hvilke oppgaver en fremtidig kommune skal ha og deretter organisere seg på en klok måte, snur man saken helt på hodet og sier ‘’Først skal dere slå dere sammen, så skal vi finne ut av hva dere skal løse’’. Er det rart at innbyggere og folkevalgte er
forvirret? Pressebilde

I Miljøpartiet De Grønne mener vi at det er helt åpenbart at det finnes tjenester og måter å organisere kommunen på med en annen struktur enn det vi har i dag. Samferdsel, skole, helse/sykehus og næringsliv er bare fire eksempler på områder hvor det offentlige kan organisere seg på en mye bedre måte enn i dag. Men så lenge som regjeringen ikke forteller oss hva vi faktisk skal gjøre, hvordan skal da de lokale folkevalgte kunne fatte gode beslutninger som er forankret i befolkningen?

Det er slutten av februar, og om fire måneder skal kommunestyret i Bærum fatte et intensjonsvedtak. I dag vet vi ikke en gang om de tre forvaltningsnivåene skal bestå. Blir det fortsatt kommuner, fylkeskommuner og stat, eller skal det bli en regioninndeling? Skal Bærum være en del av Akershus? Kan Bærum alene bli en egen region med fylkeskommunale oppgaver med for eksempel ansvar for videregående skoler, eller må vi bli en stor kommune med de tre andre som man nå prater med, hvorav to ligger i Buskerud?

Vi tror at en endring av kommunestrukturen har noen fordeler. For det første: med økt handlingskraft i de nye kommunene tror vi at demokratiet styrkes. Ikke minst gjelder dette i forholdet til staten. Får man flere oppgaver, får man også mer ressurser å sette inn på tvers av tradisjonelle forvaltningsområder. Dermed kan man levere bedre løsninger, i dag og i fremtiden. Det er svaret på innbyggernes behov.

For det andre må de nye kommunene intensivere det interkommunale samarbeidet. Oslo og kommunene rundt, hvor Bærum er en meget sentral aktør, må bli flinkere til å løse utfordringene innen miljø, arealplanlegging og infrastruktur. Det var en grunn til at verdens land vedtok en felles
klimaavtale i Paris. Noen spørsmål er altfor store og avhengig av hverandre for å løses på lokalt nivå.

Det handler om fremtiden i vårt lokalmiljø, og derfor vil vi i Miljøpartiet De Grønne ha en rådgivende folkeavstemming. Kommunereformen er så viktig at Bærums innbyggere må få mene sitt i en folkeavstemning.