Skrik nei til terror og hat!

Jeg og Bærum MDG fordømmer angrepet på Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum.
Angrepet går rett i hjertet på det demokratiske samfunnet i Norge. Nok en gang er det høyreekstrem ung mann som nå er terrorsiktet for angrepet på moskeen og drap på sin stesøster.
Jeg og vi føler sterkt med alle muslimske venner og bekjente som skal feire Eid i morgen. Uansett hvilke tro du har skal alle føle seg trygge og kunne utøve sin tro sammen med sine meningsfeller. Samfunnet må gjøre mer for å fremme toleranse og ytringsfrihet uten vold.
Saken utvikles og derfor må vi vente på hva endelig har skjedd.
Uansett må vi nok en gang skrike høyt mot hat og vold – og ja til ytringsfrihet, religionsutøvelse og toleranse!

Mer ambisjoner i Bærum!

Valgkampen har begynt på alvor og det kappes om hvem som har den beste miljø- og klimapolitikken. For de som har fulgt med i lokalpolitikken i Bærum siden kommunevalget i 2015 er svaret helt åpenbart; Miljøpartiet De Grønne.
I min aller første budsjett tale som gruppeleder i desember 2015 sa jeg: ‘’Som den klimakloke kommunen Bærum ønsker å bli, mener derfor vi i Miljøpartiet De Grønne at det er temmelig oppsiktsvekkende at konkrete tiltak, med penger, ikke er nevnt med et eneste ord i posisjonens forslag til budsjett. Istedenfor for å begynne med de endringer som en hel verden er helt enig i, opplever vi i MDG at man mangler tilstrekkelige ambisjoner.’’
Den kritikken gjelder fortsatt.
Ordfører Lisbeth Hammer Krog skriver i Budstikka på Verdens Miljødag den 5. juni: ‘’Vi har høye, men realistiske ambisjoner på vegne av innbyggere og næringsliv.
Vi har satt i gang mange tiltak for å redusere bilbruk og øke andelen reiser med gange, sykkel eller kollektiv.’’ Mitt korte svar til ordføreren er at jeg er veldig uenig!
De siste tre og et halvt årene har ikke miljø- og klimapolitikken hatt høye ambisjoner og den har særdeles ikke satt i gang tiltak for å redusere bilbruken. Ja, det sies fra mange i det politiske Bærum, med ordføreren i spissen, at Bærum kommune har ambisjoner. Men med den kunnskapen menneskene og næringslivet i Bærum har, bør vi ha mye tøffere ambisjoner enn en på-stedet-hvil politikk innen miljø og klima.

I MDG har vi siden vi ble valgt inn i kommunestyret 2015 kjempet for ambisiøse mål på alle områder i Bærum. Bærum som en takstsone foreslo vi i 2015, det fikk vi støtte for og blir gjentatt av Sandvika Høyre i dag. Vi har kriget mot gummigranulater, vi har fremmet forslag om at Bærum må ta grep mot plast, vi vil ha en naturmangsfoldsplan for vår kommune, vi ønsker bedre vilkår for sykkel isteden for at bilen alltid skal ha prioritet, vi vil gjøre det mulig for næringslivet å kildesortere, vi ønsker at tilgangen til ISI skal være enklere og gratis og det bør lages et klimabudsjett som en del av den kommunale virksomheten. Dette er konkrete, enkle løsninger innen miljø- og klimapolitikken som vi har fremmet i løpet av perioden. Når disse forslagen oftest blir stemt ned av budsjettkameratene Høyre, FrP og KrF, da kan man ikke mene at Bærum har en ambisiøs miljø- og klimapolitikk.

Men ordføreren skal ha en ting – kommunestyret vedtok enstemmig MDGs forslag om at samfunnsutviklingen i Bærum skal styres etter FNs bærekraftsmål. Det var et skritt i riktig retning. Nå forventer vi i MDG at dette følges opp. I MDG er vi glad for at Venstre også vil kjempe sammen med oss for å få dette til. 40 000 ungdommer i Norge forventer handling av modige politikere, og ikke bare ord på papir. Tar dere utfordringen Bærum Høyre?

Fremtid og trygge sykkelveier!

En mann som heter Karl Kjeldsen skrev et temmelig krasst og surt leserinnlegg i Budstikka som forteller hva MDG er og hva jeg står får. Når det så helt åpenbart er bare vrøvl var jeg nødt å kommentere.

//
Karl Kjeldsen skriver i Budstikka den 12. februar at jeg ikke forstår at folk i Bærum er avhengig av bil. Jeg tror Kjeldsen tar feil. Veldig feil. Ifølge Det Norske Akademis ordbok defineres avhengig som bundet, fri og uselvstendig. Det er, minst sagt, er merkelig holdning til oss som bor i Bærum. Og det er særdeles ikke noe jeg opplever i møter med alle engasjerte innbyggere vi har i vår kommune.

MDG vil heller ikke at bilene skal forsvinne fra hverken Bekkestua eller Sandvika eller andre tettsteder. Derimot vil vi at enkelte gater i samme områder skal reguleres for å gjøre det tryggere for alle trafikanter og kunder. Har Kjeldsen opplevd gledene når eksempelvis Bekkestua har sine handledager og stenger igjen gjennomfarten gjennom Bekkestua Sentrum? Det er bare store smil, handelen tjener penger og folk går de få meterne fra parkeringsplassene til butikkene. Den type planer er MDG sin politikk.

Foto: Eva Groven, Budstikka

Hårete mål er det samme som at vi har ambisjoner til det beste for Bærums innbyggere. Hvis du ikke vil noe, da skjer det i hvert fall ikke noe. Tydelig oppmerking på og rundt veiene, bedre skilting, tryggere når man krysser veier, brøyting, skiftning av lyspærene på sykkelveier – der er noen tiltak nettopp for å ha ambisjoner til de som vil sykle. Uavhengig om man er transportsyklist, jobbsyklist eller tursyklist.

Så tror jeg også at Kjeldsen har misforstått en annen sak. Jeg krever ikke at folk i Bærum SKAL gjøre som meg. Jeg ønsker at alle som vil skal få muligheten til å sykle på trygge sykkelveier. Politikk handler om vilje og ambisjoner. Uenighet i sak er også helt greit. Men å komme med påstander som er direkte usannheter, det er ikke ok.

Til forskjell fra Kjeldsen er jeg derimot temmelig overbevisst at Bærums innbyggere vil være uavhengige. Fra bilkøer og evig kjøring. Kan sykkelen bli et enda bedre alternativ til bilen så setter mange pris på det. Mennesker skal selv ta valget. Vår oppgave som politikere er å tilrettelegge for reelle, realistiske alternativ. Når Bærum nå skal gjøre det med en ny sykkelstrategi, da er vi med å skape uavhengighet. Men det tar tid og derfor mener vi i MDG at vi må begynne planlegge og investere nå!

Håpløst, urealistisk og skeptisk som Kjeldsen skriver? Nei, optimisme og tro på Bærums innbyggere kaller jeg og MDG det!

JA til verdenshavene!

//Leserinnlegg i Budstikka 28.januar i forbindelse med debatten rundt ”Røkktårnet” på Fornebu.

De Grønne inviterer Høyre i Bærum til å feste blikket på ballen: den fine ideen om et verdenshavsenter.
Si nei takk til Røkkes forsøk på lure sitt gigatårn med på kjøpet. Det store blå tårnet vil herje med Indre Oslofjords vakre landskap. Sånt bør ikke Bærum gjøre.

Hvorfor diskuterer og behandler ikke Høyre Det store blå som hva det faktisk er: Et enormt næringsbygg med kontorarbeidsplasser som Bærum allerede har for mye av?
Er den blå begeistringen like nesegrus hvis vi bare diskuterer et hotell med kontorer?
Hvorfor krever ikke Bærum kommune dialog med Røkke om hvordan verdenshavsenteret skal utformes?
Har Høyre ingen andre tanker om prosjektet enn å legge seg skinnflate for Røkkes påstand om at 200 meter tårn er eneste måte å lage et verdenshavsenter på?
Kan ikke Høyre i likhet med veldig mange bæringer tenke seg finere måter å lage et slikt senter?
Er ikke Høyre redde for å bli verdenshavsenterets dårligste venner ved å tviholde på et tårn som lett kan føre til at kommunevalget stanser hele prosjektet?

Det beste havmiljøets venner kan gjøre er å få senterplanene ned på jorda.
Røkke-tårnet er i ferd med å bli senterets farligste fiende. Slutt, før det er for sent, å ødelegge verdenshavsenterets omdømme ved å misbruke det som fikenblad for å banke igjennom et enormt kontorhotell i strid med vedtatte reguleringer på Fornebu.

Ha stor respekt for Kjell Inge Røkkes vilje til å bruke penger på havmiljøforskning! Men ha like stor respekt for Røkkes rulleblad som en av de råeste i norsk næringsliv, når han øyner gevinst.
Har Høyre glemt hvor trill rundt Røkke har lurt folk før? Arbeiderpartiet har tydeligvis kommet på det og har flagget motstand mot bygging av skyskraperen som de først omtalte med entusiasme.

Vi håper Ap har styrke til å stå fast på sin motstand mot tårnet.
Hvis Røkke får bygge tårn, får han også endre innholdet. Eller selge hele greia.
Det trengs bare litt skrinnere økonomi i Aker, før hele verdenshavprosjektet fordufter fra rådyre tårnkontorer.

Hva sitter Bærum igjen med da? Et Telenor Arena på høykant, i tiende potens.
Aker har allerede bygget to hovedkvarter på Fornebu. Det ene er solgt og fraflyttet, og foreslått omdisponert til boliger.
Ideen om et verdenshavsenter er flott. Nettopp derfor har den godt av kritisk vurdering.
Skal man bygge et internasjonalt kompetansesenter er mange ting viktigere enn tårnkontorer.

Norge har allerede fagmiljøer i verdensklasse for hav og miljø, i Bergen, Tromsø og andre steder. Slike miljøer samarbeider sikkert gjerne med et ambisiøst og pengesterkt Fornebu-senter.

Men de vil raskt spørre hva et kontorbygg på Fornebu kan gjøre for havforskningen som ikke kunne vært gjort mer effektivt i Havforskningsinstituttet eller på Marineholmen i Bergen, eller ved Framsenteret i Tromsø.
Enda større havforskningsmiljøer utenfor Norge vil stille samme spørsmål.
Røkkes verdenshavsenter kan bli et spennende faglig knutepunkt som tilbyr finansiering, databaser, samarbeid og prosjekter til internasjonale forskere.
Senteret skal ikke minst få det Røkke kaller verdens største og mest moderne havforskningsskip Rev. En veldig spennende arbeidsplattform til havs.
Men når Rev skal koble seg på forskningsmiljøer, laboratorier og forsøksfasiliteter må den uansett dra helt andre steder enn til Fornebubukta.
Det kommer ikke til å lukte hverken hav eller fisk i Røkkes tårn.

De Grønne ber alle Bærums-partier samarbeide om å gjøre verdenshavsenteret til virkelighet. Det er en krevende jobb. Skal vi greie jobben må vi slutte å la oss distrahere av et på alle måter malplassert og blått tårn.

Bløffen om Ruters billettpriser

Fylkesvaraordføreren i Akershus, Lars Salvesen fra Krf, skriver i to debattinnlegg i Romerikes Blad og Budstikka en hallelujakronikk om gratis kollektivtrafikk for barn. Det er jeg selvsagt enig i. Men det kan nesten fremstå som dette er KRF sin fortjeneste og det er virkelig ikke. Derfor svar fra meg i samme aviser!

//Fylkesvaraordfører Lars Salvesen, Krf, skriver i RB den 14. januar og i Budstikka den 19. januar, at Ruter endrer bussprisene i Oslo og Akershus fra den 27. januar. Den gledelige nyheten er at det blir gratis kollektivreiser frem til skolealder og halv pris frem til du er 18 år, noe som i aller høyeste grad er med på å skape gode reisevaner, også når de skal inn i voksenlivet. Bruken av kollektivtransport som det naturlige valget, det håper vi i MDG og andre partier blir effekten på sikt.
Det er derfor som jeg blir så forundret på hva KrF som parti vil med sin kollektivtrafikkspolitikk. Her prøver man helt åpenbart ta æren for noe som i beste fall er en motvillig avtale med byråden i Oslo. Og slik skal man vel ikke fortelle sannheten?
Det som er virkelig er at den tidligere regjeringen, med KrF sine stemmer, i nasjonalforsamlingen økte momsen på kollektivtransport med 50 prosent i budsjettforlik! De fire partiene som nå har dannet en ny regjering har stemt mot MDG sine forslag om billigere kollektivpriser i Stortinget. Den nye regjeringens plattform sier heller ikke et ord om lavere kollektivpriser, til tross for at man har uttalt at denne gangen skal man virkelig gå inn for det grønne skiftet? Er dette å satse på ungdommen?
Når Ruter nå velger å gjøre justeringer av prisene så skjer det i forhandlinger med MDG-byråden i Oslo. Samarbeidspartiet til KrF i Akershus, Høyre, har kjempet for økte kollektivtakster. Flertallskonstellasjon i Akershus har kjempet mot MDG sine forslag om reduserte kollektivtakster i forhandling om kollektivpriser. I beste fall har fylkesvaraordføreren misforstått noe, men sannsynligvis er det kun et valgkampsutspill uten troverdighet. Garantisten for lavere kollektivpriser er MDG, både regionalt og nasjonalt!

Gatelaget, del 2

Joda, Rådmanns redegjørelse kom, hvordan Stabæk hadde brukt sine prosjektmilder. Og jeg kan vel si at jeg ikke er særlig fornøyd med svaret.
I alle andre sammenhenger så pleier Rådmanns stab gjøre en skikkelig undersøkelse, gå bak tall og opplysninger, for å gå inn i materialet. Det opplever jeg ikke har skjedd i dette tilfelle.
Etter å ha bli æresskjelt i formannskapsmøtet, som virkelig ikke viste det politiske Bærum på sitt beste og som jeg har fått mange kommentarer på, så er redegjørelsen til behandling i hovedutvalgene bistand/omsorg og miljø/idrett/kultur neste uke.
Dette fortsetter!

Stabæks gatelag

Fotballbladet Josimar skrev i sitt siste nummer om de mistanker man har hvordan Stabæk har brukt penger bevilget til prosjektet Gatelaget til å finansiere drift av elitefotballen.
Her er artikkel: http://www.josimar.no/artikler/er-gatelaget-en-millionbutikk/5470/
Derfor har jeg stilt spørsmål til Bærum kommune hva som egentlig har foregått. https://www.budstikka.no/fotball/stabak-fotball/gatelaget/mdg-politiker-om-gatelaget-stabak-ma-klargjore/s/5-55-780525?access=granted
Venter i spenning på svar!

Gjør nokke’ med Vollsveien

I mange år har diskusjon pågått. Hva skal vi gjøre med Vollsveien på morgenen og på ettermiddagen? Bussene står stille, syklistene er både redde og, i noen tilfeller, uforsiktige slalåmkjørere mellom bilene som står i kø. Den 24. oktober skriver Budstikka om vill vest i Vollsveien. I desember i fjor var samferdselsutvalget i Akershus fylkeskommune på befaring langs Vollsveien og Jar Skole. Da ble det diskutert rushtidsbom og vi fikk informasjon om de utfordringer trafikken skaper på morgenen og ettermiddagen.

Nå sier Akershus fylkeskommunes utvalgsleder for samferdsel Solveig Schytz (V) til Budstikka at hun skal be om en vurdering fra Statens Veivesen hvordan situasjon i Vollsveien kan løses. Jeg har også fått utallige henvendelser om samme sak.

Hvis det hadde vært opp til oss i MDG så kunne vi hatt, noe vi også har foreslått, tidsstyrte kjørefelt. Det betyr i praksis at på morgenen så et det en-veis kjørt nedover Vollsveien og på ettermiddagen en-veis kjørt oppover Vollsveien.

Det hadde løst store problemer for både buss og syklende. Bussen kommer raskere frem ved å kunne kjøre i to felt og syklistene kunne vært trygge når de kjører ned til Lysaker.

Dette er en konstruktiv måte å løse en forferdelig trafikksituasjon på og det trenger man ikke over et år for å finne ut av. Vær kreativ for noe må gjøres. Ny utredninger er ikke svaret, politisk vilje er det derimot.

Røkketårnet

I forbindelse med Akers pressekonferanse om Røkketårnet kom jeg med følgende uttalelse om saken.
//
– Fornebu skal ikke bli et Manhattan
Miljøpartiet De Grønne har ikke noe imot høye bygg, men på Fornebu mener partiet det skurrer.

– Høye bygg må stå i en sammenheng med resten av byen og omgivelsene. Fornebu er foreløpig langt unna bystatus. Fornebu skal ikke bli et Manhattan. Nå skal politikere i Bærum gjennomføre en vanlig, ryddig planprosess. Å forskuttere dette er ikke MDG med på, sier MDGs Nikki Schei.

Partiet ser ingen grunn til å ødelegge eller konkurrere med Oslos skyline som de mener er unik med sin nærhet til naturen omkring.

– Eventuelle sammenligninger med Malmö og Turning Torso er irrelevant. Malmö ligger i paddeflatt landskap og skulle erstatte en visuell identitet preget av en massiv og høy konstruksjon; en kran med noe tilsvarende signalbygg, sier Schei.

– Havet er vikarierende argument
Nikki Schei liker dårlig at Kjell Inge Røkke og Aker kobler dette direkte til muligheten for at Norge skal ta lederskap som havnasjon.

Ill: Wingårdhs

– Det er i beste tilfelle vikarierende argument. Man trenger ikke en skyskraper for å finne kontorplass. Haster det voldsomt å etablere noe for å sikre Norges posisjon som havnasjon, kan det etableres noe i morgen i marine kompetansesenter som Bergen eller Tromsø. At kunnskapen om havet er uhyre viktig støtter vi fullt ut, men ikke vent til det er brukt tre milliarder på en skyskraper, sier MDGs Schei.

Bevar Tanumplatået

Tanumplatået er et sammenhengende kulturlandskapsområde fra Tanum til Skuibakken og er unikt i nasjonal sammenheng. Der ligger fornminnene tett i tett: Gravhauger, oldtidsveier, spor etter tidlig jordbruk – og middelalderkirken fra 1100-tallet.

Dette er Bærums historiebok. Her kan du følge forfedrenes levemåte gjennom flere tusen år.

Når nå Høyre og FrP i kommunestyret prøver å bygge stier, som ingen trenger for de finnes der allerede, er det slik jeg ser det – nok et forsøk på å rasere noe helt unikt! Derfor sier jeg og MDG NEI! Bevar!

Du vakre mai

Mai i 2018, så langt, er litt spesiell. Begynte med at det fortsatt var nok snø til å gå på langrenn. Idag når jeg skriver dette er det 25 grader pluss! Og til helgen skal det være X-Games på Fornebu. Så finnes de som ikke tror på klimaendringer…

Sist helg hadde vi landsmøte i MDG på nettopp Fornebu. Rasmus gikk av og Arild kom. Er utrolig glad og stolt for den innsatsen han har gjort de siste fem årene, han satte miljøpolitikken på kartet – for alvor! #takkrasmus
Selv har det vært en uke full av kontraster. Blitt kjeftet huden full, NB!! Det er et understatment!, av Nettavisen-lesere fordi Frp kommer desperate folkeavstemingskrav, stod tilfeldig på Haga GK når Budstikka kom forbi, kjeftet på Hyop i fylkestinget fordi de bruker penger som fulle sjømenn på et marked som ikke finnes…
Men – imorgen er det 17.Mai – gratulerer med dagen alle sammen – og mandag vinner Brann over Lillestrøm. Dette er en kul mai!!

Listhaugs avgang

Listhaug går av, redder litt av stumpene på Solbergs regjeringsprosjekt. Da omtaler hun norsk politikk som en barnehage og at hun derfor må opptre som den voksne.
Dermed bruker hun anledningen til å én siste gang som statsråd bygge opp under hatet mot AP.
Hva er det med hun? Voksen? Hadde ikke hun lagt ut FB-innlegget så hadde ikke noe av dette skjedd, så enkelt.
En patetisk og trist periode i norsk politikk!

Regional sikkerhetsavdeling på Ila

Helse Sør-Øst (HSØ) ønsker å bygge en ny regional sikkerhetsavdeling her, et lukket psykiatrisk sykehus for farlige og svært syke pasienter. Opprinnelig vurderte Helse Sør-Øst 14 ulike beliggenheter. Tre av dem oppfylte kravene som var satt, det ene ble valgt og fullt utredet. Men det er et problem, det ligger innenfor markagrensen. Derfor stiller jeg følgende spørsmål til ordføreren i kveldens kommunestyremøte.

Download (PDF, 44KB)

Likestillingsbudsjett

//Innlegg under dagens budsjettbehandling i Akershus fylkesting//

Fylkesordfører,
Jeg vil peke på tre av MDG sine verbalforslag som alle omhandler likestilling.

Akershus mål er et samfunn hvor kvinner og menn har like rettigheter, plikter og muligheter på livets alle områder. Vi er ikke der enda! Derfor kreves det en strategi for hvordan vi skal nå dette målet og i MDG mener vi et likestillingsbudsjett er en av de strategier som vi bør og må jobbe etter.
Velferd skal ikke være en sovepute. Velferd skal være et verktøy til å bygge et likestilt, demokratisk Akershus samfunn fritt fra diskriminering, vold og eksploatering av mennesker og miljø.
Akershus budsjettet som vi skal vedta i løpet av noen timer er det fremste styrende dokumentet som vi vedtar hvert år. En likestilt budsjettprosess betyr at fylkestingets strategier, mål og hensikter med sitt likestillingsarbeid ligger som en naturlig og integrert del i avtaler, føringer og detaljplanlegging.

Fylkeskommunen bør selvsagt i sitt møte med publikum og alle de som treffer våre deler av vår virksomhet – alt ifra her på hovedkontoret til lærere på videregående til bussjåførene i Ruter, ha en service som baseres på en bevisst likestillingstankegang. Det betyr i praksis at alle deler av fylkeskommunens virksomheter må reflektere over konsekvensene. Ka betyr våre handlinger og beslutninger for kvinner og menn, jenter og gutter?
Likestilling handler om virksomhetsutvikling og kvalitetshøyning og dermed et viktig bidrag til innovasjon i virksomhetene. Det kreves et målbevisst arbeid for å stille spørsmålstegn ved, og tørre revurdere, gamle vante tankemønster og ”slik har vi alltid gjort det”. Det handler om å synliggjøre det ”normale” utfra et kjønnsperspektiv og dermed tenke kritisk omkring kjønnsstereotyper, forutsetninger og forandringsarbeid.

Derfor er innføring av et likestillingsbudsjett klokt.

Et grønnere Bærum

Bærum har fått sitt budsjett for 2018. Årets budsjettbehandling klarte ikke å pirre Budstikkas utsendte som valgte å rapportere bare om forslag som ikke ble fremmet og hvem som snakket mest. Vi politikere må altså bli flinkere til å synliggjøre våre ulike ideer om hvordan vi vil utvikle Bærum til det beste lokalsamfunnet i Norge, og for Norge.

Miljøpartiet De Grønne fremmet i vårt budsjettforslag tiltak for et grønnere og varmere Bærum for drøye 450 millioner over en fire-års periode. MDGs alternativ hadde fire hovedsatsinger.
1. Storstilt satsing på sykkel og billigere kollektivreiser.
76 millioner ønsket vi å bruke over de neste fire årene for å få Bærum til å bli en virkelig sykkelkommune. Dette finansierer tiltakene i den sykkelstrategien mange nå snakker pent om. Nye sykkelveier, sykkelhotell og en elbysykkelordning valgte vi å prioritere i år. Vi la også inn 100 millioner for å få dramatisk billigere kollektivtrafikk. Ingen andre partier viste politisk vilje til å skape den klimakloke kommunen vi har hørt mye om de siste årene. Det ble veldig rart når Venstre i siste liten fremmer et alternativt forslag om billigere kollektivtrafikk når de kunne valgt å støtte vårt. Særlig når man velger å bruke mindre penger enn oss i MDG.

2. MDG ønsker et bedre barnehage- og skoletilbud. Flere vaktmestere på skolene for å bidra til løpende vedlikehold. Flere helsesøstre på skolene for å stanse utviklingen av press og psykisk uhelse blant ungdommer er andre konkrete tiltak fra MDG. Vi ønsker i tillegg flere voksne i barnehagene for at barna våre skal bli sett og hørt. Forebyggende tiltak mener vi i MDG er en klokere måte å møte utfordringer på, enn bare å reparere når skaden allerede har skjedd.

3. MDG satser på frivilligheten. Vi foreslo bl.a. økt støtte til Bærum Friluftsråd. En frivillig organisasjon som jobber for å ivareta natur- og friluftsliv med tilsammen 17 000 medlemmer trenger noen driftsmidler. Vi synes at det er en selvfølge at natur- og friluftsliv skal likestilles med idretten. Begge disse rådene gjør mye for det frivillige Bærum.

4. Helhjertet klimasatsing. Vi foreslo en rekke konkrete tiltak som gjør det mulig å komme videre med en klima-og miljøsatsing i 2018, uten å få gehør. Solceller på kommunale tak er enkelt, effektivt og lønnsomt. Fordi Bærum er avhengig av rask elektrifisering av bilparken for å nå sine klimamål mener vi det er riktig å øke støtten til ladepunkter der folk bor. Ikke engang innføring av klimabudsjett og klimaregnskap, noe vi fått gjennomslag for i Akershus fylkesting, kunne Høyre, FrP og KrF være med på.

Vi er selvsagt glad for at noen av våre saker ble vedtatt av kommunestyret. Opprettelse av en miljø- og klimapris i Bærum ble vedtatt. Den skal gå til en innbygger, organisasjon eller bedrift som bidrar til å minke utslippene av klimagasser. Endring inspirerer og alle bidrag monner. Forbildene fortjener en skikkelig klapp på skulderen og vi er stolte over at kommunestyret delte den tankegangen. Videre skal det lages en informasjonsfilm om kildesortering, slik at alle Bærums innbyggere skal se at kildesortering skaper en renere kommune.

Alle MDGs forslag handler om å gjøre det enkelt å kunne gjøre kloke valg. Billigere kollektivtransport, Bærum som en sone i Rutersystemet, gjøre det enklere for deg som vil sykle og være sikker på at barna våre får de beste forutsetningene i barnehagen og skolene, det er positive tiltak fra et grønt parti. Vi i MDG er overbevist om at slike forslag trekker Bærum i en grønnere retning. Og det har vi tenkt å fortsette med i årene som kommer!

Treningsdagbok 2017

Da er det den årlige revisjon. Treningsdagboken for 2017. Kort oppsummert kan jeg vel si at det ble altfor lite håndballtrening..
Golfen i 2017 gikk bra. Fortsatte spillet på MidAm Tour – og vant min klasse etter en strålende høst! Tre seire, Hakadal, Hauger og Larvik, avsluttet året på som singel handicap med 9.8! Derfor blir det vintertrening!
Nøkkeltall: 171 økter, 268 treningstimer og 12 sykedager. Sammenlignet med 2016 ble det ca 10 flere treningstimer 13 flere økter.
65 % har vært lav intensitet, men økte fra året før til 23 % høy intensitet. Mesteparten av dette skyldes jo at det var mye golf i sommer som ikke er særlig intervall…. og mye rolig løping i høst. Men, skal det bli noe bra resultat i Vasaloppet 2017 – da må høy intense økter opp!
Gleder meg veldig til å sette igang for fullt med treningen igjen!

#metoo, del 2!

//Debattinnlegg i dagens Budstikka //

Overgrep. De siste ukene har tusenvis av kvinner fortalt sin historie om seksuelle overgrep med emneknaggen «Jeg og» eller #metoo

De siste ukene har tusenvis av kvinner fortalt sin historie om seksuelle overgrep med emneknaggen «Jeg og» eller #MeToo. Ressurssenteret for overgrepsofre DIXI rapporterer om at overgrepsutsatte i hele landet finner trøst og støtte i kampanjen. Jenter og kvinner i Asker og Bærum har både opplevd og kommentert dette. Derfor er dette en aksjon som alle lokale folkevalgte burde applaudere.

Denne kampanjen slik jeg ser det handler om maktmennesker som utnytter eller prøver å utnytte, sin posisjon som mulig profesjonell døråpner for unge mennesker til å oppnå seksuelle fordeler. Kvinner blir utsatt for sexpress på jobben, unge jenter blir sjikanert på skolene. Det må stanses!

#MeToo-aksjonen kan bidra til å snu på denne voldsomt usunne trenden. Enkelte menn har kritisert kvinner som har brukt emneknaggen for å ville tiltrekke seg en slags ufortjent oppmerksomhet og antyder at hele historien kanskje bare er fri fantasi.
Dette er symptomatisk for hvor lite alvorlig samfunnet tar de overveldende tallene som vi har visst om så lenge. For mange er det et spark i fjeset når den aksjonen som utløses av desperasjonen over å ikke bli tatt på alvor i mange år, skal avfeies som «oppmerksomhetssyke».

Derfor er det så viktig at alle folkevalgte bør bruke en halvtime på å lese historier med emneknaggen #metoo i sosiale medier før de fortsetter arbeidet med sitt partis budsjett.
I utgangspunkt handler dette om holdninger. Kan man som lokalpolitiker støtte opp om eks. helsesøstre på skolene, gi støtte til lokale kampanjer, samarbeide tettere med FAU – da kan man forhåpentligvis bidra til stanse en skremmende utvikling.
Uutholdelig lenge har vi visst om at 10 prosent av kvinner i Norge har blitt voldtatt, og at halvparten av dem var under 18 år da det skjedde. Det er altså jenter som går på videregående skoler i nabolaget!

Men, vi foreldre og pappaer har det største ansvaret. Vi må snakke med gutta om hva som er uakseptabelt – både i ord og i handling! Vi må gi støtte til jentene våre at det er riktig å stå opp imot uakseptabel atferd, både i ord og i handling!

Det må være et politisk mål for alle og enhver at stanse den skremmende utviklingen. Vi vet at 25 prosent av kvinner i Norge har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet og politiet regner med at det er store mørketall i antallet som ikke anmelder voldtekt. Svært få anmeldelser fører til domfellelse. Nesten en tredel av dem som opplever overgrep forteller det aldri til noen.

Derfor kan lokalpolitikere i Bærum og Asker sette av midler under budsjettarbeidet for å si ”nok er nok”. Det handler om atferd. Atferd begynner i ung alder. Vi vil styrke undervisningen i seksualitet, grensesetting og normkritikk i grunnskolen og videregående skoler. Ja, det koster penger, men vi må begynne med det. Nå!

Elbilens utslipp ??

Under de siste årene har elbilers klimapåvirkning vært hardt debattert. Jeg og mange med meg har fått høre fra kritikere at produksjon av bilenes batteri er en prosess som er så energi- och ressurskrevende at den tar rotta på klimaeffektene. viser at en europeisk elbil i snitt slipper ut 50 % mindre veksthusgasser enn en dieselbil, også hvis om man tar med hele livssyklusen.
Studien er laget av forskere på det belgiska Vrije-universitet, på oppdrag av tenketanken Transport & Environment. Den viser også at de elbiler som drives på “kull energi” slipper ut mindre veksthusgasser enn en dieselbil. Som eksempel tar studien opp Polen, et land hvor en stor del av energien kommer fra kull. Til tross for dette har de polske elbilene 25 % lavere utslipp enn dieselbiler, også når man regner på hele livssyklusen, fra batteri produksjon til bilenes totale energiforbruk. I Sverige, er forskjellen på totale utslipp mellom en dieselbil og en elbil 85 prosent!
Forskerne mener at når andelen fornybar el øker så kommer også utslippene fra batteri produksjon minke. Samtidig peker de på at sjeldne mineraler som brukes ved batteri produksjon er et problem som ikke får undervurderes eller glemmes bort.