Vintersykkeldagen

I forbindelse med Vintersykkeldagen som Bærum Kommune arrangerte, arrangerte vi i MDG det første Elsykkelløpet fra Asker til Sandvika. I denne aller første elsykkelløpet i Norge, tror jeg, handlet det om å gi oppmerksomhet til sykkelen som fremkomstmiddel også på vinteren.
Arrangementet ble meget vellykket og ble avsluttet av Norgesmester i trikksykling, Eirik Ulltang. Bare se hva man kan gjøre med en sykkel…

Bygg ut i Bærum

- Debattartikkel i Budstikka, 21 januar 2015 –

Debatten om hvordan fremtidens Bærum skal se ut er mer intens enn på lenge. Både eldre og yngre bæringer engasjerer seg. Det er bra. Presset fra kommersielle og regionale utbyggingsinteresser er massivt. Det er naturlig. Oslo Høyre kjefter på Bærum Høyre for puslete planer for utvikling av kommunen. Det er spesielt. Bærums ledende politikere svarer med å bremse utbyggingen i Bærum kraftig og engasjerer seg lite i hvordan bomiljøene skal være. Det er rart. Det er å skyve utfordringer foran seg og å vike unna ansvar.

Det er politisk enighet om at fremtidig vekst i bosettingen i Bærum, og i andre deler av Akershus, må komme ved kollektivknutepunktene. Miljøpartiet De Grønne er enig i det. Det er god miljøpolitikk, verner natur og dyrkbare arealer og er fornuftig samfunnsutvikling. Særlig i et område hvor trafikkveksten må tas ved kollektiv transport, på sykkel og til fots. I Bærum er det fem slike senterområder som peker seg ut for fremtidig utvikling; Sandvika, Bekkestua, Stabekk, Fornebu/Lysaker og Hauger/Kolsås. Fornebu/Lysaker har tatt det meste av veksten i Bærum i mange år. Ennå gjenstår mye planlagt bygging og masse utbygging av transportløsninger før Fornebu/Lysaker er i balanse. Det haster ikke med nye utbyggingsplaner der. Diskusjonen bør konsentreres om de fire andre områdene. Hvordan skal en småbyutvikling i disse områdene gjøres for å skape gode bomiljøer? Hvordan skal vi bygge naturen inn i småbyene og gjøre dem grønne og frodige? Hvordan skal utviklingsplanene åpne for restaurering av tapt naturmangfold og bevaring av grønne lunger? Hvordan skal næringsliv, offentlige tjenester og kulturtilbud bygges inn slik at bomiljøene blir komplette, levende og tilbyr mest mulig der du bor?
Hvordan skal småbyene knyttes sammen med grønne og blå korridorer hvor det er godt og trygt å sykle og gå? Hvilken utvikling av infrastruktur er nødvendig for å utnytte lokale energikilder, miljøvennlig avfallshåndtering, energismart transport og fredelige og levende gatemiljøer?
Kort og godt; Hvordan skaper vi høy livskvalitet i fremtidens Bærum? Og ikke minst; hvordan skal Bærums befolkning i alle aldre involveres for å være med å skape den fremtiden de selv skal bo i? Hvor er Bærumspolitikernes visjoner og engasjement? Kanskje det er sant at vi har en forgubbet og selvtilfreds politisk ledelse i kommunen?
Budstikka 21.01
Bærums styrende politikere vil lukke kommunen for ungdom og normal- og lavinntektsfamilier. Bærum planlegger med bare 600 nye boliger pr. år. Argumentasjonen er svak, innadvendt og kortsiktig. Det sies at fordi Bærum har vokst mye tidligere skal vi nå ta bare halvparten av ”vår andel” av behovet for nye boliger i Oslo-regionen. Det sies ikke at tidligere vekst også skaper et ansvar overfor dem man har tiltrukket seg og deres etterkommere. Man hevder at arealet er så begrenset, men sier samtidig at boligbyggingen fremover skal skje ved kollektivknutepunkter som pr definisjon er små slik at bygningene nødvendigvis må være høyere. Venstres Lilloe-Olsen går så langt som å si at ”Vi har det befolkningsgrunnlaget vi trenger” og er samtidig glad for at ungdommen engasjerer seg i utviklingen av Bærum. Hvem er ”Vi” som synes det er greit å lukke døren til lokalsamfunnet vårt på den måten? Han sier egentlig at Bærum er seg selv nok og ikke har tenkt å legge til rette for sin egen ungdom. Ordføreren og andre ledende politikerne i Bærum støtter dette synet. Er ungdommen fornøyd med det? Det er omkring 1.500 unge bæringer som fullfører grunnskolen i år. Hvor skal de bo om 5-10 år? I mer enn en generasjon har Bærum i praksis ført en politikk som medfører at unge må etablere seg utenfor kommunen. Så er noen av dem velkommen tilbake når de er veletablerte, med sikker jobb og god inntekt. Er det generasjonssolidaritet? For mange familier og aleneboere med middels eller lav inntekt er det ikke mulig å bosette seg i Bærum. Boligprisene er for høye og lavterskeltilbudene er for få. Bærums politikere vil forsterke dette problemet ved så lite boligbygging at prisene presses ytterligere og ”eksklusiviteten” øker. Synes vi det er greit å bygge et samfunn der f.eks lærere, førskolelærere, håndverkere, butikkbetjening, helsemedarbeidere, frisører, servicepersonell og mange andre nødvendige og verdsatte bidragsytere må importeres og pendle inn til oss daglig? Er det et fremtidsrettet bærekraftig velferdssamfunn?

Vi i Bærum MDG mener Bærums lokalpolitikere har slått inn på en alt for defensiv vei for utviklingen av Bærum. Dette vil skape og forsterke flere problemer enn det løser og er spesielt dårlig gjort overfor de unge i kommunen. Bærum MDGs grønne visjon for Bærum mot 2050 tar fatt i kommunens muligheter på en offensiv og optimistisk måte. Vi gleder oss til å diskutere Bærums fremtid og veien dit med samfunnsengasjerte bæringer i alle aldre. Bærum er et bra sted å bo og arbeide for mange og kan bli det for enda flere. Det kreves bare nytenking og mot til å skape Fremtiden og spille på lag med den.

Nye tanker i Bærum

Bærum kommune er en av de mest velordnede kommunene i Norge. Gjennom mange år har Høyre styrt kommunen som det ledende partiet, ofte med et rent flertall. Ved siden har vi hatt et Arbeiderparti som Budstikka på lederplass sier står for en konstruktiv opposisjon og men i praksis kanskje fungert som et stilltiende støtteparti. Vi skal villig innrømme at vi har mye å takke både tidligere og nåværende Høyre-ordførere for. Men når Bærum, som landets 5.største kommune nå får alt større utfordringer, da er det på tide å tenke i nye baner.
Grønne Byer
De tradisjonelle fossilpartiene Høyre og AP fikk det bekreftet senest den 5.januar og i Budstikka den 27. desember at vi er på vei mot helt andre miljø- og klimamessige utfordringer, også her i Bærum. Derfor er det helt nødvendig å ta lokale grep for å bidra minking av utslipp. Ingen steder i det budsjettet som kommunestyret vedtok i desember tar man dette innover seg. Som konkrete eksempler åpnes det gågater for biltrafikk i Sandvika og man støtter planene om en gigantutbygging av en ny E18 – og har frekkheten å kalle det for miljøtiltak. Ingen steder i budsjettet viser man til tilsvarende tiltak som tar miljø- og klimautfordringene på alvor i praktisk politisk handling.

Samtidig som vi har en gjeldssituasjon, Bærum kommune har i dag en gjeld på ca. 60 000 kr per person, så står både Høyre og Arbeiderpartiet for en tradisjonell driftspolitikk. Løsningene til de som skal overta både gjeld og miljø- og klimautfordringer, våre barn og fremtidige generasjoner, de kan man se langt etter, for de finnes ikke. Derfor er det dags å tenke i nye baner på hvem har en offensiv miljø- og klimapolitikk, også på lokalt nivå.

Snøen kommer…

Joda, det er jo innimellom viktig å leke litt – særlig med bilder… Dette bildet tok jeg med telefon første dagen med skikkelig snøfall i Bærum. Snø i Bærum Store hvilte, flott snefnugg – og så leke litt med Photoshop på telefon. Synes ikke det ble så galt.

Dags å innføre lønnstak i norsk fotball

Dette handler på ingen som helst måte om Brann… Jeg vet, en tung sesong. Det handler om sportslige forutsetninger og rettferdighet. Derfor – innfør lønnstak i fotball så raskt som det er praktisk mulig. Lønnstaket skal gjelde de to øverste divisjonene, både herrer og damer. Penger
Modellen er den som de bruker i NHL, en s.k. hard caphver klubb har et tak for spillerlønninger som ikke kan overstiges. Beløpet kan forandres hvert år etter forhandling, med utgangspunkt i omsetningen i respektive liga for året. I praksis betyr det at veldig mye av der vi ser idag, økonomisk doping ved at noen ved veldig store lommer kan kjøpe spillere/trenere og dermed mest sannsynlig topplassering, blir borte! Leser du Molde er det mest sannsynlig riktig….
Dette handler om å få en sportslig balanse og en økonomisk rettferdighet. Ikke minst handler det om å bidra til en sunn forutsigbar, økonomisk utvikling for klubbene. Det er nok eksempel på klubber som har brukket ryggen de siste årene, da man har prøvd å kjøpe seg til fremgang, uten hell! HamKam er vel det “beste” eksempelet i 2014. Det som ofte skjer i slike tilfeller er at småbedrifter taper penger ved å ettergi gjeld og særdeles kommunene som skal rydde opp. Fotballen må derfor ta tak! Derfor – innfør lønnstak nå! Ellers fortsetter norske fotballklubber å overbetale elendige, internasjonalt sett, fotballspillere.

Treningsdagbok 2014

Da er det den årlige revisjon. Treningsdagboken for 2014. I år et sørgelig syn. I februar gikk det skikkelig skeis på en håndballkamp, to strake armer i ryggen, fullstendig krasj og vondt. Men det tok en uke før jeg skjønte hvor vondt det var og da var rett til legevakt, fysio og rehab. Diagnose ble prolaps ++. Så helt siden mars har det bare vært rehab! Fikk ok av min strålende fysio Erlend, jobber på Gnist, i august til å gjøre det meste.Treningstype
Det har vært seks måneder med god rehab, og merker jo selvsagt det på kondiasjon. Ikke før nå som jeg selv synes jeg har fått opp farten litt. Derfor ble det såpass mye golf i 2014, handlet mest om å trene ryggen – og resultatet ble bra. Har faktisk gått ned i handicap under året. Intensitet
Nøkkeltall: 105 sykedager, 131 pass, 201 treningstimer. Over halvparten har vært middels intensitet, og bare 13% høy intensitet. Det skyldes jo mest at det ikke ble noe langrennsløp i år. Gjør nye forsøk i 2015.
Men gleder meg veldig til å sette igang for fullt igjen!

Ikke bråk med denne damen!

I spilleverden har gutter/menn tatt helt av, det s.k. Gamergate - en gjeng med frustrerte, sinte, barnslige menn som uttrykker seg nedlatende om kvinner, svarte og det aller meste. Her kan du se hva de holder på med.
AlanahPearce Den australske spillanmelderen Alana Pearce ble lei av småguttas trusler, så hun fortalte guttas mødre! Nydelig og stor applaus! Sånn skal det gjøres! Bra svar på et alvorlig tema.

JA til kollektivutbygging – NEI til ny E-18

Dette er et innspill som jeg har skrevet sammen med stortingsrepresentant Rasmus Hansson, publisert idag i Budstikka.

En ny E18 gjennom Bærum som vil øke biltrafikken dramatisk kan umulig være et miljøprosjekt, uansett hvor mye stortingsrepresentantene Bente Stein Mathisen og Nils Aage Jegstad fra Høyre vil det. Flere biler skaper mer utslipp, uansett om de kjører i tunnel eller over bakken. Det bør Mathisen og Jegstad innse.

I Miljøpartiet De Grønne mener vi at en satsing på en ny vei i størrelsesorden 40-50 milliarder kommer å forsinke utbyggingen av kollektivtrafikk fra Asker og Bærum. Et slikt prosjekt vil dessuten bli en feilinvestering av gigantiske dimensjoner i en tid der de store samferdselsmidlene bør gå til et kraftig løft for togtilbudet på Østlandet.
Hvis klimamålene skal nås må bilismen reduseres. Biltrafikken gir høye utslipp av klimagasser og skaper også lokal loftfururensing som er skadelig for astmatikere og ubehagelig for alle oss andre. Bilen er også den minst arealeffektive transportformen, noe som er et avgjørende hensyn i en region der plass er den knappeste av alle ressurser. Løsningen på kø og trafikkproblemer kan derfor ikke være flere motorveier.
Resultatet blir bare bredere køer og mer kaos i Oslo sentrum der mye av biltrafikken til slutt ender opp.
E18 illustrasjon
En storstilt satsing på utbygging- og nybygging av kollektivtrafikken, sammen med utbygging av sykkelveier er alternativet. For oss i De Grønne er denne prioriteringen enkel. I hele landet vil vi prioritere fremtidsrettede sykkel- og kollektivløsninger fremfor økt kapasitet på veinettet. Når flere reiser kollektivt blir det mindre kødannelse. Mindre biltrafikk gir redusert luftforurensning samtidig som det blir mer plass for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk.

Vi vet at antall innbyggere i Bærum vil øke betydelig i fremtiden og at kommunen allerede i dag har store trafikkproblemer i form av miljøpåvirkning og kødannelser. En ny E18 vil påvirke trafikken i Norges femte største kommune i en 15 års byggeperiode, uten at miljø eller trafikkproblemene løses. Derfor sier vi JA til kollektivtrafikksatsing og Nei til ny E18.

Sommeren 2014

Sommeren 2014 var helt fantastisk! Ok, det kanskje er litt tidlig å dømme allerede nå – det er tross alt bare midten på august. Jeg tror vel ingen. værmessig, kan klage! Jeg har gjort en liten billedserie fra sommeren. Og en ting er helt sikker, fra høsten av skal det bli ordning på bloggen! To poster, minimum, per uke!

Forskjeller

Vi er inne i uken for feiring av grunnloven. 200 år siden det ble skrevet en temmelig moderne grunnlov av herrene på Eidsvoll. Den alltid lysende kommentatoren i Dagsavisen, Hege Ulstein, skrev om 200-åringen som klatret ut av vinduet og forsvant. Igår, den 13. juni, vedtok Stortinget endringer i grunnloven som omhandlet menneskerettigheter. Alt høytidelig og viktig sett opp mot demokratibegrepet i vårt lille land.
Om 11 dager skal det holdes EU-valg rundt omkring i Europa. Uhyre viktig for både demokrati, deltakelse og annet berører oss som felles europeere. Regjeringer rundt omkring i Europa er bekymret for valgdeltakelsen, ikke minst i våre nordiske naboland.
Danskene tar det kanskje lengst – denne reklamen for å få yngre til å stemme har altså avsender Folketinget! Innholdet er utrolig viktig - bruk stemmeretten din, men utformingen av budskapet..
Jeg tenker på hva som skjer i lille Norge og høytideligheten denne uken – sett mot “formspråket” som danskene har. Til og med jeg synes den bommer helt – og reklamen er nå trukket tilbake.

En tung dag for norsk vinteridrett

Søndag den 4. mai ble en tung dag for norsk vinteridrett. FrP sa Nei til VinterOL under sitt landsmøte og Petter Northug krasjer bilen, etter å ha kjørt på fylla.
OL først: Bra vedtak fra FrP! Som jeg har skrevet mange ganger før, så er bruken av alle milliarder på 14 dagers fest veldig korttenkt. Norsk idrett har helt andre utfordringer innen anleggssiden, dette skal prioriteres først!
petter-northug
Så Northug. At Norges fremste vinteridrettsutøver de siste ti år tar en så fullstendig gal beslutning viser bare to ting; 1. fylla, hva gjør den med menneskers vurderingsevne 2. Han er lei, derfor har han begynt prioritere andre saker enn kun trening.
Jeg skal ikke kaste meg inn i hylekoret og fordømme, det bør han være mann nok til selv. Hans handlinger snakker for seg selv. Jeg håper isteden at han nå har nådd bunn, tar seg sammen og viser seg frem som en av historiens aller beste langrennsløpere under VM i Falun i mars neste vinter.

En helg i Sandvika

I helgen var det landsmøte. Miljøpartiet De Grønne feiret oss selv, vi er jo blitt et stortingsparti. Jeg skal villig innrømme, jeg var litt spent på hvordan dette skulle gå. Som arrangerende fylke vil man jo gjerne at ting skal gå så knirkefritt som mulig. Det påligger et lite ansvar å få 250 personer fra hele landet som skulle gjøre sitt for å stake ut den grønne veien videre. Akershus gjengen stod prøven til maks i karakter mener jeg! (og ja, tilstår, uhyre innhabil:)
Den store saken var å velge ny partiledelse.
Rasmus Hansson og Hilde Opoku stilte som kandidater, og Hanna Marcussen som har vært talskvinne i seks år ville gjerne fortsette, men før det krevde landsmøtet vedtektsendringer. Det ville ikke landsmøtet. En epoke i nyere norsk politikk er over, så sterkt vil jeg si det! Selvsagt har det vært et lag, men Hanna har utad vært den fremste eksponenten for partiet. Takk Hanna, og selvsagt Harald, for innsatsen i mange år!
Nå ser jeg virkelig frem til veien Hilde og Rasmus legger opp til, hvordan skal de utfylle hverandre, noe jeg er helt overbevisst om at de gjør!
Så ble det politikk – selv er jeg mest glad over at Landsmøtet støttet forslag om momsfritak på elsykler, investeringsstøtte solstrøm og grøn tiltakspakke til landbruket. Nå er det bare for stortingsgruppen og omsette dette i praktisk politikk.
Etter en utrolig inspirerende helg med mange nye flinke, dyktige, engasjerte mennesker er jeg helt sikker på en sak. Miljøpartiet De Grønne er i gang med å virkelig forandre den politiske dagsorden i Norge. Neste stopp, 200 kommunestyreplasser i september 2015!

MLB 2014

Nok snakk om fotball, våren og sommeren er her – og “the american pasttime” har begynt – baseball!
Jeg håper at mitt lag, Oakland Athletics gjør en like god sesong som de har gjort de to siste årene, og tar sin tredje strake seier i American League West.

Derfor må jeg jo ha en kvalifisert gjetning på hvordan dette kommer til å se ut nå sesongen er ferdig.

Ok, here we go:
AL East: Rays
AL Central: Tigers
AL West: Athletics
NL East: Nationals
NL Central: Pirates
NL West: Dodgers
Wild Card, American League: Red Sox og Royals
Wild Card, National League: Cardinals og Giants
AL Winner: Athletics (4-1 mot Rays)
NL Winner: Dodgers (4-2 mot Cardinals)
World Series: Athletics, vinner 4-2 i matcher

There you have it!

Veddemål

Det er spennende tider i norsk politikk om dagen! Erna Solberg og regjeringen sliter med å forklare hva reservasjonsretten faktisk betyr for norske kvinner, Ola Borten Moe blir ikke innstilt som nestleder i Senterpartiet av partiets valgkomitee og Jens Stoltenberg nevnes som en aktuell kandidat til jobben som ny generalsekretær i Nato.
Ola Borten Moe
Det betyr at tre av de mest sentrale personene i norsk politikk har en litt usikker fremtid. I den forstand har jeg nå veddet på at Borten Moe blir sittende som 1.nestleder i Senterpartiet og Stoltenberg blir ikke generalsekretær i Nato. Noen som vedder imot? At Solberg blir sittende er det altfor dårlige odds på…

Kosthold, mat, trening og barn

Så er vi på den igjen! Debatten om trening, spising, og ikke minst – at barn bør bevege seg minst en time per/dag, og helst bli svette. Innholdet i artikkelen er jeg helt enig i – som Solveig Rudd skriver: “Vi kjøper oss fri fra muskelbruk”. Dette påvirker selvsagt barna våre, de gjør som vi gjør – og ikke som vi sier…
Samme sak gjelder skolematen. Du som leser min blogg vet at jeg er er svoren tilhenger av skolemat; næringriktig, kortreist og sunn. At det politiske etablissementet ikke se fordelene med dette er for meg helt uvirkelig. Ja, jeg kjenner altfor godt til den debatten – men fra et nærings- og helsemessig perspektiv så sliter vi. Er det ikke det som er samfunnets oppgave? Se til de lange linjer, både for å oppretteholde helse og produktivitet? Hvis ikke samfunnet kan bidra til – og jeg mener virkelig bidra til og ikke overta, vi har tross alt et meget stort eget ansvar, gode vaner fra ung alder, da sitter vi igjen med et overviktig samfunn som bare bestiller alt via nett. Derfor er det dags for action nå! Før det blir for sent.Chili

Innfør en time fysisk aktivitet på skolen hver dag – og se til at barna får frukt & grønt i skolen til å begynne med . Det langsiktige målet skal være et skolemåltid, som eks. UK og Sverige.

Fosterforeldre

Brennpunkt på NRK presenterte i sitt program i går Brustne hjerterom, en historie om de mest utsatte vi har i vårt samfunn – barnen! To meget sterke historier ble presentert, som fikk flere enn meg til å felle en tår. Samtidig stod representanter for de kommunene som håndterte sakene frem og presenterte sin versjon av saken. Det er ikke noe tvil om at her står ord mot ord, interesser mot interesser og fagkunnskap mot medmenneskelig kjærlighet. Det er derfor barnevernssaker er så vanskelig. At barnas beste er viktigst er vi alle enige om! Men det er i de tilfeller hvor omsorgspersoner og barnevernet er uenige som lovteksten må endres.
leke
Jeg mener at det er tre saker som må endres i barnevernlovenumiddelbart:

Forslaget om mekling som kommer fra Barne- og familieminister Solveig Horne er en god ide, men jeg mener at denne skal plassers hos fylkesmannen. Anledningen er enkel: særlig i små kommuner (og i de tilfeller hvor det finnes interkommunalt samarbeid) kan de som sitter i dette foreslåtte meklingsutvalget være så knyttet til både enkelt individer og til barnevernet at det kan være vanskelig å fatte gode avgjørelser. Derfor må meklingen håndteres på fylkeskommunalt nivå og tidsfestes.
Det andre er at i særskilte tilfeller må frikjøpsordningen for fosterforeldre gis reelle økonomiske vilkår. Det kan umulig være slik at personer som er godkjent som fosterforeldre og utfører oppgaver for kommunen ikke skal få reell økonomisk kompensasjon for dette. Vedtaket skal fattes på fylkesnivå, og kostnaden skal fordeles likt mellom stat og kommune. Grunnen til dette er, nok en gang, små kommuner med trange budsjetter ikke av budsjettmessige hensyn verken skal sitte med en ekstra økonomisk belastning eller dekke opp hull innen andre områder innen de kommunale tjenestene.
Og som siste punkt: Fosterforeldre som kommer innunder denne ordningen skal tildeles pensjonspoeng for utført arbeid, på likt nivå med “vanlige” kommunalt ansatte.

Musikk fra Hellas

Det er sjelden som jeg lytter på gresk musikk, men den siste måneden har jeg med stor glede hørt på det greske bandet Rotting Christ.
Det viser seg at de har holdt på siden 1987 – og er et av de første innen underground scenen fra Hellas.
Uansett, de er sinte (ikke så rart kanskje med tanke på tingenes tilstand i Hellas…), har skikkelig groovy og catchy riff – derfor er siste platen som kom 2013 Kata Ton Daimona Eaytoy rett og slett et eventyr! Et band som tar ekstrem og dødsmetall et skritt videre!

Her har du den på Spotify!